• Stockfoto

'Minimale stijging ozb en rioolheffing in Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL Een gemiddeld huishouden in Scherpenzeel betaalt in 2019 tussen 35 en 40 euro per jaar meer aan lokale heffingen. De lastenstijging is relatief beperkt omdat het college van burgemeester en wethouders de OZB en de rioolheffing alleen wil verhogen met de inflatie. De invoering van diftar in 2019 kan daarentegen zelfs leiden tot minder kosten voor afvalinzameling.

Een en ander blijkt uit de woensdag aan de Scherpenzeelse gemeenteraad gepresenteerde Kadernota. Dit beleidsstuk geeft de financiële kaders aan voor de periode 2019 tot en met 2022 en heeft als thema 'Sociaal, duurzaam en ondernemend'  meegekregen.

Het college laat weten er bijzonder trots op te zijn dat alle voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord financieel gezien een plek hebben gekregen in de kadernota. ,,In 2019 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de Eikenlaan, de Centrumvisie komt van de grond en publicitair promoten we de economische- en toeristische aantrekkelijkheid van Scherpenzeel. Verder bijvoorbeeld de realisatie van nieuwbouwplan Akkerwinde, een digitale sociale kaart, de inzet van de formulierenbrigade, het inlooppunt en de specialistische ondersteuning jeugdzorg bij de huisartsen. Ook komt er een pilotproject voor buurtgezinnen. Op deze manier versterkt het college het sociale karakter van het dorp op alle vlakken.''

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het nieuwe college. ,,De lokale energievisie is hiervan een prachtig voorbeeld. Open en actieve communicatie staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. Kwetsbare groepen krijgen de ondersteuning waar ze als vanouds recht op hebben.''  Wel benadrukt het college die nieuwe plannen alleen voortvarend kan oppakken ,,in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners van Scherpenzeel.''

De lastenstijging blijft de komende jaren beperkt tot inflatiecorrectie. OZB en rioolheffing stijgen daarom minimaal. Het college wil bovendien in 2019 diftar invoeren. Hiervoor komt een tarief waarmee de inwoner van Scherpenzeel  alle kosten van afvalinzameling kunnen betalen. ,,Dit bedrag kan omlaag voor de milieu- en kostenbewuste Scherpenzeler door afval goed te scheiden en minder vaak de kliko aan te bieden.''

Op donderdag 5 juli vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2019-2021. Voorafgaand hieraan vindt op donderdag 21 juni de  eveneens openbare Opinieronde plaats.