• CU

'Meer het voortouw nemen bijvoorbeeld door 'vergroening' wagenpark'

SCHERPENZEEL ,,Duurzaamheid moet onlosmakelijk zijn verbonden met het denken en doen van de ambtelijke organisatie. 'Practice what you preach' is hier zeker van toepassing. Niet alleen anderen vertellen hoe het zou moeten, maar dit ook zelf in praktijk brengen. Ook bij de gemeente is er nog wel het nodige te winnen.´´ Dat zegt Marieke van de Beek van de ChristenUnie naar aanleiding van de stelling dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven als het om duurzame energie gaat.

,,Op initiatief van de ChristenUnie is de duurzame afweging standaard onderdeel geworden van elk inkoop- of aanbestedingsproces van de gemeente. Maar er kan meer. De ChristenUnie pleit voor een 'vergroening' van het gemeentelijke wagenpark. Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen moet wat ons betreft worden gekozen voor een schoner of zuiniger alternatief. En kijk eens wat een dakoppervlakte wij beschikbaar hebben op gemeentelijke panden. Enerzijds kunnen wij die daken zelf benutten, door er zonnepanelen op te leggen, maar een andere optie is deze daken ter beschikking te stellen voor het plaatsen van panelen door organisaties of particuliere initiatieven, die zelf onvoldoende bruikbaar dakoppervlak hebben.

De ChristenUnie verwacht van de gemeente een actieve rol in verduurzaming van ons woningbestand. De toekomst van woningen is 'gasloos'. In nieuwbouwprojecten moet de gemeente hierin het voortouw nemen, in nauwe samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Daarnaast moet de gemeente sturend optreden richting de woningcorporaties waar het gaat om verduurzaming van de bestaande woningen. En tenslotte, als er particuliere initiatieven ontstaan op het gebied van duurzaamheid, moet de gemeente deze initiatieven volop steunen en faciliteren.´´