• Marcel Antonisse

Meer banen, minder ww-ers in FoodValley

SCHERPENZEEL De regio FoodValley, waar Scherpenzeel en Renswoude deel van uitmaken, kent een duidelijk economisch herstel na de crisis. Het aantal vacatures is dit jaar sterk toegenomen, het aantal mensen met een ww-uitkering daalde juist. Een sterke groei is te zien in werkgelegenheid binnen de ICT-sector, een lichte groei is te zien in de industrie. Een sector die juist krimp van het aantal banen kent, is de sector zorg en welzijn.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het het UWV, waarin niet alleen gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en ww-uitkeringen, maar ook naar de verwachte ontwikkelingen voor volgend jaar. Op dit moment hebben in de arbeidsmarktregio FoodValley (Barneveld, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Renkum) ruim 6500 mensen een WW-uitkering. Dat aantal is sinds begin dit jaar elke maand verder afgenomen. Vergeleken met een jaar geleden is sprake van een daling van vier procent, terwijl het landelijk gemiddelde juist een stijging van 1,9 procent betreft.

NIEUWE VACATURES De verwachting van het UWV is dat die daling van het aantal uitkeringen volgend jaar sterk doorzet. Het afgelopen jaar kwamen er in de regio elke maand gemiddeld 1100 nieuwe vacatures bij. Met name in de sectoren bouw, detailhandel, groothandel, horeca en vervoer en opslag is de komende tijd meer werk te vinden, zo verwacht de uitkeringsinstantie. De sector die het sterkste groeit is de sector overige zakelijke diensten. Dit komt vooral door de sterke groei in de uitzendbanen. Daar staat tegenover dat het in de sectoren zakelijke dienstverlening, metaalindustrie en grootwinkelbedrijf lastiger blijft. Meer in het algemeen verwacht het UWV in deze regio komend jaar een banengroei met bijna 1 procent tot een totaal aantal van 152.000 banen in FoodValley.

De sector die in FoodValley de meeste banen oplevert, is de sector zorg en welzijn, maar juist in deze sector is momenteel sprake van een krimp van het aantal banen. Die krimp is hier sterker dan landelijk.Tegelijkertijd zijn in deze sector, vooral vanwege de grootte, momenteel wel veel vacatures. Andere sectoren waar komend jaar een krimp van het aantal banen verwacht wordt, zijn de sectoren financiële diensten en landbouw en in mindere mate openbaar bestuur en onderwijs.

DYNAMISCH De regio FoodValley herstelt en was sinds 2009 volgens het UWV de meest dynamische regio van Gelderland op het gebied van bevolkingsgroei en banengroei. Niet iedereen profiteert van het herstel, benadrukt de uitkeringsinstantie. Zo zijn er werkgevers in onder meer de sectoren techniek, ICT en specifiek werk die in toenemende mate problemen hebben om het juiste personeel te vinden. Aan de andere kant blijft er een grote groep mensen die moeilijk werk kunnen vinden omdat hun opleidingsrichting of -niveau niet voldoende aansluit bij de eisen van de huidige arbeidsmarkt. Samenwerken tussen alle arbeidsmarktpartijen regiobreed is wat het UWV betreft het devies voor FoodValley. ,,Keer op keer blijkt dat het loont om de uitdagingen op de arbeidsmarkt vanuit een gedeelde aanpak te benaderen.''