• Het blijft voorlopig hard werken bij De Breehoek om de begrotingscijfers te benaderen. 

    Margreet Hendriks

Meepraten over Kadernota Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De Kadernota van de gemeente Scherpenzeel staat centraal tijdens de Informatieronde op dinsdag 2 juni in Kulturhus De Breehoek. Alle Scherpenzelers kunnen tijdens deze openbare bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, over dit document meepraten.

In de Kadernota worden de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. ,,Uit deze kadernota blijkt dat maatregelen nodig zijn om de financiële situatie en de bedrijfsvoering toekomstgericht te houden'', licht de gemeente toe. ,,Daarnaast worden de begrotingen van gemeenten vanaf het jaar 2017 extra belast door ingrijpende wijzigingen in financiële regelgeving. Ter dekking hiervan stelt het college voor de ozb met totaal 16 procent te verhogen en voor de jaren 2017 tot en met 2019 een tekort van totaal € 900.000,00 te accepteren en te dekken uit de Algemene reserve.''