• Margreet Hendriks

Provincie Gelderland levert felle kritiek op fusierapport college Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Nog voordat de inwoners en gemeenteraad zich hebben uitgesproken over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van de gemeente Scherpenzeel heeft de provincie Gelderland besloten zich nadrukkelijk te mengen in de discussie.

Aan de vooravond van het inwonersgesprek liet de Commissaris van de Koning, John Berends, een brief bezorgen bij het college en de gemeenteraad waarin het nog in bespreking zijnde eindrapport van de verkenning ‘Regie over de toekomst van Scherpenzeel’ flink wordt bekritiseerd. Het rapport zou balans missen en niet ingaan op alle voorwaarden die de provincie stelt aan een duurzame toekomst voor Scherpenzeel. Er zou teveel nadruk liggen op het scenario van een zelfstandige gemeente, een vertekend beeld worden gegeven in de vergelijking van de lokale lasten in Scherpenzeel en Barneveld, te stellig worden beweerd dat een kleine gemeente beter in staat is om zaken flexibel en in lokale samenwerking op te lossen alsmede geen toekomstvisie bevat op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht en strategische kracht van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De CvK adviseert deze punten mee te nemen in de besluitvorming op 9 december en schroomt evenmin alvast een onverholen dreiging te doen. Wanneer het besluit de provincie straks geen vertrouwen geeft sluit de CvK niet uit zelf het initiatief te nemen voor een herindeling van Scherpenzeel met Barneveld.

De fracties van CU, PRO Scherpenzeel en CDA lieten direct daarop al weten veel waarde te hechten aan deze reactie van de provincie. De SGP betitelt het als uiterst merkwaardig omdat er door de provincie gereageerd wordt op een deel van het resultaat van het onderzoek. ,,Er is nog geen raadsvoorstel, geen rapport van de externe adviseur en de participatieavond met de inwoners had nog niet eens plaatsgevonden. Wij gaan er vanuit dat de provincie pas een oordeel velt als de raad zich heeft uitgesproken. Dat was ook zo afgesproken.’’ GBS-voorman Henk Brons zegt over de brief een nadere verklaring te hebben gevraagd bij de provincie en daarop te horen heeft gekregen dat deze vooral bedoeld is om de punten aan te geven waaraan vooral aandacht moet worden besteed. ,,Daar ga ik dan maar vanuit.’’