• De toneelzaal in de Breehoek zal donderdagavond afgeladen vol.

  Margreet Hendriks
 • Ingeleverde reactieformulieren, in een kliko.

  Margreet Hendriks
 • Het panel dat vragen vanuit de zaal beantwoordde. Zittend v.l.n.r. Annemieke Stallaert (speciale projecten), Jan Willem Berkhof (hoofd bedrijfsvoering) en gemeentesecretaris Wilma van de Werken.

  Margreet Hendriks
 • De taartjes bij de koffie...

  Margreet Hendriks

'Fusietwijfel' troef bij Scherpenzelers tijdens inwonersgesprek

SCHERPENZEEL Hoe is het zover gekomen dat Scherpenzeel ineens op een ‘achternamiddag’ een besluit moet nemen over het al dan niet blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente? Die vraag liep donderdagavond als een rode draad door de reacties bij het inwonersgesprek over de toekomst van het dorp. Hoewel er ook pleidooien te horen waren voor een gemeentelijke herindeling met Barneveld, leek het merendeel van de aanwezigen bepaald niet enthousiast van het idee om de regie over Scherpenzeel uit handen te gaan geven bij de buurgemeente.

Margreet Hendriks

De toneelzaal van De Breehoek was letterlijk afgeladen met mensen die gehoor hadden gegeven aan de oproep om mee te komen praten over de toekomst van Scherpenzeel. Een toekomst die vooral op het spel staat omdat er flink geïnvesteerd moet worden in het op sterkte brengen van de ambtelijke organisatie, hetgeen financiële offers met zich mee gaat brengen.

HUISHOUDBOEKJE Becijferd is dat er tussen de 1,2 en 1,6 miljoen euro per jaar bij moet voor een goed op zijn (nieuwe) taken toegerust Scherpenzeels ambtenarenapparaat. Een aanpassing in het huishoudboekje van de gemeente die, zoals men denkt, neer gaat komen op een verhoging van de lokale lasten tussen de € 86,- en € 160,- voor een gemiddeld huishouden, dan wel (deels) gevonden zal moeten worden in bezuinigingen.

BARNEVELD De andere optie is herindeling met Barneveld, waar de lokale lasten op dit moment ongeveer gelijk zijn aan het huidige peil van Scherpenzeel. De buurgemeente heeft reeds kenbaar gemaakt dat men, in het geval van een fusie met Scherpenzeel, niet van plan is om de lokale lasten in de gehele gemeente te verhogen. Onduidelijk is echter of in dat scenario ook het huidige, hoge voorzieningenniveau van Scherpenzeel gehandhaafd kan worden; daarover zal nog onderhandeld moeten worden, ,,Vanavond willen wij dan ook van u horen wat u belangrijk vindt in Scherpenzeel. Wat wilt u eventueel offeren voor zowel de optie zelfstandigheid als de optie herindeling, zodat de gemeenteraad dat straks mee kan nemen bij de lastige keuze die gemaakt moet worden?’’, liet wethouder Henny van Dijk in haar openingswoord weten.

PLOTSELING In de plenaire ronde ging het echter niet zozeer over offers brengen maar vooral over de vraag waarom er plotseling in zo’n korte tijd een definitieve beslissing moet worden genomen over al dan niet fuseren met buurgemeente Barneveld. Men voelde zich voor het blok en onder druk gezet en er was behoorlijk wat wantrouwen of de mening van de inwoners nog wel serieus gaat meetellen bij de besluitvorming.

ARGWAAN Daarnaast was er veel argwaan over of een toekomst als kern van de gemeente Barneveld wel zo gunstig is voor Scherpenzeel. Hoewel voorstanders bepleitten dat de kernen, die al sinds jaar en dag (1818, red.) tot de gemeente Barneveld behoren, toch allemaal ook een eigen voorzieningenniveau hebben, werd een groot deel van de aanwezigen daardoor niet overtuigd. Iemand wees erop dat fusies lang niet altijd zo gunstig uitpakken als vooraf aangenomen en noemde de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug als voorbeeld die vijf jaar naar data zwaar in de financiële problemen verkeert.

Ook was er luid applaus voor de constatering dat een fusie met Barneveld de problemen van Scherpenzeel niet oplost omdat geld daarin ook een rol speelt. ,,Wij hebben een heel hoog voorzieningenniveau en dat moet betaald worden. Nu hebben we zelf de regie als daarop bezuinigd moet worden; bij een fusie niet meer want die beslissing wordt dan voor ons genomen door de raad van Barneveld.’’

GROTE TWIJFEL Ook de onomkeerbaarheid van een besluit tot herindeling zorgde bij veel aanwezigen voor grote twijfel. ,,Is het niet beter om eerst te proberen om het zelf op te lossen. Als dat uiteindelijk toch niet blijkt te lukken kunnen we altijd alsnog besluiten om de gemeente samen te voegen.’’ Een ander vond dat er te veel werd geredeneerd vanuit emotie, terwijl er gekeken moet worden naar waar de dienstverlening aan de inwoners van Scherpenzeel in de toekomst het beste is gewaarborgd. ,,Barneveld heeft veel ervaring met kernen; daar moeten we vertrouwen in hebben.’’

'HOUDEN WAT WE HEBBEN' Maar dat vertrouwen bleek ook tijdens het napraten bij een groot deel van de aanwezigen nog ver te zoeken. Wel werd er flink gehoor gegeven aan de oproep om middels een reactieformulier aan te geven wat men belangrijk vindt om in Scherpenzeel te behouden. Aan de gesprekken aan de verschillende tafels te oordelen voor de meesten eigenlijk alles. Vooral wat betreft voorzieningen is de wens ‘houden wat we hebben’. Of de politiek hier veel verder mee kan zal moeten blijken.