• 'Luitenant In 't Groen', geflankeerd door drie veteranen, komt aan bij De Breehoek.

  Margreet Hendriks
 • De raadsvergadering werd druk bezocht. Midden in het publiek mede-oprichter Nico de Haan van Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.

  Margreet Hendriks
 • 'Luitenant In 't Groen' houdt een vlammende speech.

  Margreet Hendriks
 • Ruim tweehonderd demonstranten waren bij De Breehoek aanwezig.

  Margreet Hendriks

Ludieke slag om beoogd bedrijventerrein Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De slag om bedrijventerrein 't Zwarte Land 2 is nog lang niet gestreden. Die boodschap werd dinsdagavond afgegeven aan het gemeentebestuur toen, onder de klanken van het muziekthema van The A-Team, een heuse legerjeep bij De Breehoek arriveerde. Enthousiast ingehaald door ruim 200 sympathisanten van de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond hield 'Luitenant In 't Groen', die werd geflankeerd door drie veteranen, een vlammende speech om de plannen voor de bouw van (grote) bedrijfspanden in het landschap rond de historische Grebbelinie te veroordelen.

,,In de Tweede Wereldoorlog hebben wij hier bij de Grebbelinie gevochten voor uw vrijheid burgers van Scherpenzeel'' begon de 'officier' zijn betoog. ,,Wij deden dat om ervoor te zorgen dat u kunt leven in een veilige, groene en gezonde omgeving. Maar wat schetst onze verbazing? Op de plek waar wij de vijand zagen aankomen en hebben bestreden is nu het plan opgevat om een bedrijventerrein te ontwikkelen. Hebben wij daarvoor gestreden? De gemeente luistert niet naar de bezwaren van de Stichting Grebbelinie in het Vizier en de Monumentencommissie. De gemeente luistert ook niet naar omwonenden waarvan hun achtertuin al in beslag is genomen door grote loodsen en een expeditiebedrijf. Moeten hun voortuinen nu ook nog worden verziekt? De gemeente luistert ook niet naar de inwoners van Scherpenzeel die zich heel duidelijk hebben uitgesproken voor een groen en landelijk dorp in de Toekomstvisie 2030. Als de plannen doorgaan moeten zij een enorme toename tolereren van lokale vrachtwagenbewegingen binnen de bebouwde kom van hun dorp dat al vergeven is van een overmaat aan fijnstof. Moeten we werkelijk door het handelen van de gemeente nog een derde plek creëren waar je Scherpenzeel inrijdt via een industrieterrein? Politici van Scherpenzeel, denk alstublieft heel goed na!''

De ludieke actie bij De Breehoek was opgezet door de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond en bedoeld om extra aandacht te genereren voor hun twee insprekers over dit onderwerp in de daarna te houden gemeenteraadsvergadering. 'Luitenant In 't Groen', oftewel Scherpenzeler Marcel de Bruijn in de rol van zijn leven, klom na zijn toespraak uit zijn jeep en begaf zich net als het toegestroomde publiek naar de raadszaal waar hij samen met zijn secondanten in het gelid de wacht betrok. Daar hoorde hij hoe Jan Ruijgrok en Anne de Wit namens de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond om beurten ook een vurig pleidooi hielden om de politici te bewegen de ontwikkeling van Zwarte Land 2 in de kiem te smoren omdat deze haaks staat om de kernwaarden die door de gemeente zijn vastgelegd in de Toekomstvisie. Van de politiek werd visie, daadkracht en lef gevraagd om de juiste keuze te maken en een groen en gezond Scherpenzeel te waarborgen.

Burgemeester Harry de Vries bracht nog maar eens in herinnering dat een debat over de ontwikkeling van 't Zwarte Land 2 in deze vergadering geen deel uitmaakte van de raadagenda. Daarover komt de gemeenteraad pas in een later stadium te spreken. Aangezien het gemeentebestuur over deze kwestie voorlopig niet met scherp lijkt te gaan schieten, zullen de uniformen en bijbehorende militaire uitrusting voorlopig weer even kunnen worden opgeborgen in de mottenballen van de Stichting Grebbelinie in het Vizier. Maar dat de achterban van de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond nog vaker de raadszaal in zal marcheren lijkt wel een zekerheid. ,,Onze strijd gaat voort'' aldus medeoprichter en vogelbeschermer Nico de Haan.