• import

LTO: 'Grondwater staat extreem laag'

SCHERPENZEEL Boeren in de regio Gelderse Vallei maken zich grote zorgen over de grondwaterstand. Die is momenteel met twee tot drie meter onder het maaiveld bijzonder laag. ,,We hebben de komende maanden echt wel behoorlijke neerslag nodig, willen we in het voorjaar een goede start kunnen maken'', zegt Fije Visscher, voorzitter van LTO Gelderse Vallei.

Wouter van Dijk

Met een forse achterstand ten opzichte van het gebruikelijke peil in het najaar, is de grondwaterstand nu zorgwekkend, zegt Visscher. Op veel plekken staat het grondwaterpeil nu ruim twee meter onder het maaiveld, in sommige gebieden zoals in de omgeving van Kootwijkerbroek en Lunteren zelfs bijna drie meter. Door de hete zomer en de beperkte neerslag in de nazomer en tot nu toe ook in de herfst, begint het erg spannend te worden. ,,We weten natuurlijk nog niet wat de winter ons zal brengen, maar als dat neerslag is, willen we dat water wel zo lang mogelijk vasthouden.''

De belangenvereniging voor boeren wil dan ook snel met waterschap Vallei en Veluwe in overleg om maatregelen te treffen. ,,Te denken valt aan tijdelijke extra stuwen, zodat we het water als het eenmaal valt zo lang mogelijk in ons gebied houden, in de hoop dat daarmee de grondwaterspiegel zal stijgen.'' Dat laatste gebeurt niet direct na één regenachtige dag. ,,We hebben wel een aantal weken regen nodig, zodat het waterpeil langzaam kan stijgen.'' Dat zulke maatregelen met tijdelijke stuwen mogelijk kunnen leiden tot drassige weilanden, is volgens Visscher niet zo'n probleem. ,,In de winter hoeven boeren over het algemeen niet veel het land op.''

Een hoger grondwaterpeil, van een halve meter tot één meter onder het maaiveld, is volgens hem in het voorjaar noodzakelijk voor de groei van nieuwe gewassen. Een slechte groeistart in het voorjaar is lastig om later in het jaar in te halen.

Dat het grondwaterpeil nu zo laag staat, heeft alles te maken met de hete zomer en het neerslagtekort. Die weersomstandigheden hebben ook een behoorlijk effect gehad op de oogst van dit jaar. Visscher: ,,Met name de maisoogst heeft daaronder geleden, met een verlaagde opbrengst van bijna veertig procent. Maar ook de opbrengst van met name aardappelen en gras is behoorlijk lager, toch wel zo'n dertig procent minder dan vorig jaar. Voor veel boeren was het nog een geluk dat ze grasvoorraden van vorig jaar over hadden omdat het toen een goed jaar was, maar die voorraden zijn nu wel aardig geslonken.''