• Vice-voorzitter Gina van Elten-Jansen: ,,We willen als LTO Gelderse Vallei vaker aanschuiven bij overleggen van de Regio FoodValley.´´

    Pauw Media

LTO Gelderse Vallei wil verjongen

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG/RENSWOUDE Meer samenwerking. Met jonge agrariërs, het bedrijfsleven en de Regio FoodValley. Dat doel stelt de gloednieuwe LTO-afdeling Gelderse Vallei zich, waarin LTO De Liniedijk (Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden, Renswoude) de krachten bundelt met drie andere afdelingen (Barneveld, Ede en Veluwerand). Met zeshonderd bedrijven als leden moet LTO Gelderse Vallei een vuist kunnen maken, verwacht vice-voorzitter Gina van Elten-Jansen.

Door Fija Nijenhuis

Op maandag 5 september wordt LTO Gelderse Vallei officieel gepresenteerd tijdens een 'Agrimeeting' in Ede, vertelt Van Elten. ,,Tijdens die bijeenkomst stellen we ons voor aan onze leden. Er zijn lezingen van onder anderen europarlementarier voor landbouw Jan Huitema en financieel deskundige Annemarie van Gaal.''

LTO Gelderse Vallei organiseert de bijeenkomst samen met een aantal bedrijven binnen de Regio FoodValley. ,,De avond is dus niet alleen bedoeld voor leden, maar ook voor bedrijven waarmee we als sector samenwerken. Denk aan dierenartsen, banken, accountants, veevoederbedrijven en agrarische dienstverleners. Zij kunnen ook hun relaties uitnodigen. We hopen dat door al die verschillende aanwezigen nieuwe contacten ontstaan.''

Want LTO Gelderse Vallei wil veel gaan samenwerken. ,,Daarom hebben we als thema van de Agrimeeting gekozen voor 'Binden en verbinden.' Als agrarische sector kunnen we ons nog veel meer aansluiten bij het bedrijfsleven. Onze regio levert belangrijke basisproducten voor zowel Nederland als het buitenland: melk, ei, vlees. We staan aan de basis van de voedselindustrie en kunnen als sector daarin veel meer een rol spelen dan we nu doen.''

BROODNODIG Verder zal LTO Gelderse Vallei zich nadrukkelijk richten op jongeren, vertelt Van Elten. Die zijn broodnodig voor het voortbestaan van de agrarische sector. ,,Als je kijkt naar de huidige bedrijfseigenaren, dan is de gemiddelde leeftijd boven de vijftig jaar. Een flink aantal bedrijven, ook in onze regio, heeft geen opvolger. Er is echt een vergrijzing aan de gang in de agrarische bedrijven. Daarom willen we als veel grotere afdeling goed gaan kijken naar wat jongeren belangrijk vinden.''

Op 1 september bestaat LTO De Liniedijk niet meer. De lokale afdeling van de belangenorganisatie voor land- en tuinbouw gaat dan op in LTO Gelderse Vallei. Daarmee heeft Van Elten, voorzitter van de Barneveldse afdeling, ineens te maken met zeshonderd bedrijven in plaats van met 125, het aantal Barneveldse LTO-leden.

De nieuwe organisatie bestaat uit de afdelingen Barneveld, Ede, De Liniedijk en Veluwerand. ,,Bijna de hele Gelderse Vallei valt nu onder de nieuwe afdeling. Daarnaast hebben we er een klein stukje Utrecht bij.'' Van Elten is vice-voorzitter, de Nijkerker kalverhouder Fije Visscher voorzitter. Het bestuur heeft in totaal twintig leden, verspreid over het werkgebied. Het eerste jaar zal de Barneveldse zich vooral richten op het vormgeven van de nieuwe afdeling. ,,Alles zal anders worden. Vergaderingen bijvoorbeeld; daar doen veel meer mensen aan mee dan toen we nog lokaal georganiseerd waren.''

MEER BEREIKEN Ze is een warm voorstander van de schaalvergroting binnen LTO Noord, de overkoepelende organisatie. ,,We hebben door samen te werken veel meer kennis in huis. En als je groter bent, heb je meer kracht. Je kunt meer bereiken. Daarom willen we ook veel vaker aanschuiven bij overleggen van de Regio FoodValley. Feitelijk staan we als boeren aan de basis van FoodValley door alles wat wij als sector produceren.''

Niet alleen voor de regio zijn agrarische bedrijven trouwens belangrijk, benadrukt Van Elten. ,,De agrarische sector in Nederland is na die in de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur ter wereld van onder meer zuivel, vlees, granen, bloemen en planten. Deze export levert Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks 82 miljard euro op.'' Ze heeft meer informatie paraat. ,,Zeventig procent van alle grond in Nederland wordt door boeren beheerd. Naast de agrarische bedrijven zijn er ondernemers die recreatiegebieden beheren, zorgboerderijen runnen, producten van het land verkopen, natuur beheren, educatie verzorgen en zelfs kinderopvang aanbieden. ''

BOERENCAFÉS Kortom, het is een gevarieerde en belangrijke sector. En dat mag ook wel eens benadrukt worden, aldus Van Elten. De focus ligt vaak nogal op de negatieve kanten van de veehouderij. Op uitstoot van fijnstof bijvoorbeeld, die een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. ,,Eind deze maand organiseren we daarover een thema-avond voor onze leden. Gemeenten in de regio werken nu aan een plan van aanpak voor dit probleem. Wij zitten als LTO bij die besprekingen aan tafel. Het is goed dat we kunnen meepraten over regelgeving voordat die is vastgesteld. Immers: het gaat over ons.''

LTO Gelderse Vallei gaat naast thema-bijeenkomsten voor leden overigens ook 'boerencafés' organiseren. ,,Die worden al langere tijd georganiseerd door LTO Veluwerand en lopen daar goed. Daarom gaan we ze als Gelderse Vallei ook introduceren. We willen dan in een informele sfeer onderwerpen bespreken die plaatselijk leven. We gaan niet met z'n allen naar het café trouwens. Veel agrarische bedrijven hebben kantines, dan zijn goede plekken voor dit soort bijeenkomsten.''