• Over het Wetro-terrein moet het laatste woord in de raadszaal nog worden gesproken. 

    Margreet Hendriks

Lokale bieder zet vraagtekens bij rol wethouder: 'Raar luchtje aan Wetro-terrein'

SCHERPENZEEL Vastgoedondernemer Bert van Maanen is er goed chagrijnig van. Samen met zijn broer Cees bracht hij een aantal maanden geleden een royaal bod uit op het Wetro-terrein; een woningbouwlocatie die het college met verlies wilde gaan afstoten aan een ontwikkelaar uit Veenendaal. ,,Ons hogere bod was eigenlijk helemaal niet welkom. Wethouder Van Dijk wilde er zelfs niet met ons over te praten.

Na maanden windstilte staat er ineens in de krant dat het college de locatie eigenlijk niet meer wil verkopen. Waar komt die draai van de wethouder ineens vandaan?'' vraag Van Maanen zich af. ,,Er zit een raar luchtje aan deze kwestie.''

Margreet Hendriks

 

OPENHEID De Scherpenzeelse ondernemer zegt zijn verhaal aan de krant te willen doen 'om te proberen eindelijk openheid van zaken te krijgen over de hele gang van zaken rond het Wetro-terrein'. ,,Ik heb niks te verbergen. Of dat bij de wethouder ook zo is kan ik niet beoordelen, omdat over dit onderwerp alleen maar achter gesloten deuren wordt vergaderd en er op het dossier nog altijd geheimhouding ligt. Mijn argwaan richting de procedure is er alleen maar groter op geworden toen bekend werd dat het college de andere gegadigde voor aankoop van het Wetro-terrein, een projectontwikkelaar uit Veenendaal, wil gaan compenseren met de bouw van 26 woningen in Plan Akkerwinde. Compensatie waarvoor vraag ik me af? Voor zogenaamde schade, omdat een aankoop van een locatie na een lange periode van onderhandelen uiteindelijk niet doorgaat? Dat is toch iets wat voor commerciële ontwikkelaars behoort tot het normale bedrijfsrisico? Zeker in het geval van een transactie waarbij de gemeenteraad nog moet instemmen met een fors verlies op de investering. Ik begrijp hier echt helemaal niks van.''

STOMVERBAASD Van Maanen vertelt medio vorig jaar attent te zijn gemaakt op de mogelijke verkoop van de ontwikkellocatie aan de Nieuwstraat door een publicatie in deze krant. ,,Ik was stomverbaasd dat de wethouder deze locatie met een kleine 2 ton verlies wilde gaan verkopen aan een ontwikkelaar uit Veenendaal. In de vastgoedwereld blijven zaken nooit lang geheim, dus toen ik erachter kwam voor welke prijs het bedrijf het terrein wilde kopen, hebben we meteen een bieding gedaan die het gat in de gemeentelijke begroting helemaal zou dichten. Omdat er van de zijde van de gemeente geen reactie kwam, hebben we ons bod in een tweede schrijven nog eens verhoogd met 50.000 euro. Die mail is ook aan de gemeenteraad verzonden, waar de beoogde verkooptransactie als een soort hamerstuk op de agenda stond. Als wij de raad niet hadden laten weten dat wij een kleine 250.000 euro meer wilden betalen voor de locatie dan de andere partij, was het Wetro-terrein door het gemeentebestuur waarschijnlijk allang met verlies van de hand gedaan. Met zo'n meeropbrengst  kun je in de gemeente Scherpenzeel heel wat leuke dingen doen.''

UIT DE PROBLEMEN HALEN De verwachting van Van Maanen dat hun bieding nu alsnog aanleiding zou zijn voor een gesprek, kwam echter niet uit. ,,De wethouder liet ons weten het niet correct te vinden met andere partijen te praten over de ontwikkeling van het Wetro-terrein zolang men nog in gesprek was met de ontwikkelaar uit Veenendaal. Daarna is het stil gebleven.'' De ondernemer benadrukt geen moeite te hebben met het uit de verkoop terugtrekken van het Wetro-terrein. ,,Het staat een eigenaar vrij om dat te besluiten. Het was alleen netjes geweest wanneer ze ons als bieder hierover hadden geïnformeerd. Ik stoor me er wel aan dat het college nu plotseling in de raadsstukken aanvoert dat onze bieding wat betreft de voorwaarden af zou wijken van het lagere bod van de andere partij. Ook een aantal risico's zouden in onze bieding niet zijn afgedekt. Waar halen ze dat vandaan? Wij hebben bij de gemeente een onvoorwaardelijke bieding neergelegd - zonder financieringsvoorbehoud - waarbij we zwart op wit verklaren deze te doen onder precies dezelfde voorwaarden als het bod van de andere gegadigde. Daarbij hebben we tevens aangegeven dat we, afhankelijk van die voorwaarden, zelfs een hogere aankoopprijs niet wilden uitsluiten. Maar informatie over de inhoud van die voorwaarden hebben wij van wethouder Van Dijk nooit gekregen. Dit hele verhaal is echt onzin. Ik krijg steeds meer de indruk dat het Wetro-terrein uit de verkoop is gehaald om wethouder Van Dijk uit de problemen te halen. Problemen die hij zich zelf op de hals heeft gehaald door veel te snel te goedkope prijsafspraken te maken met een andere ontwikkelaar. Iets wat ik trouwens ook niet snap, want door zijn ervaring met andere grondexploitaties, zoals De Heijhorst, zou hij inmiddels moeten weten wat een reële verkoopprijs is van een woningbouwlocatie. Hier moet meer spelen. Maar zolang het gemeentebestuur de geheimhouding op het dossier handhaaft, twijfel ik of we er ooit achter zullen komen'' verzucht Van Maanen.

OORDEEL VELLEN Wethouder Van Dijk wil desgevraagd niet meteen inhoudelijk reageren op het relaas van Bert van Maanen. Van Dijk benadrukt alleen, in samenspraak met de gemeenteraad, een zorgvuldige procedure te hebben gevolgd ten aanzien van de al veel langer lopende onderhandelingen met de eerste partij uit Veenendaal. ,,In feite zijn die op dit moment nog steeds niet afgerond. Eerst moet namelijk de raad nog een oordeel vellen over ons voorstel om, met het oog op onze nieuwe ontwikkelstrategie, voorlopig af te gaan zien van verkoop van het Wetro-terrein. In principe zijn dit soort besluiten over grondexploitaties een verantwoordelijkheid van het college. Maar omdat het een politiek gevoelig onderwerp betreft, is het binnenkort aan de gemeenteraad om hierover een oordeel te vellen.''