• Vakfotografie Westerduin

Lintje voor vier inwoners van Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Burgemeester Ben Visser heeft woensdag aan vier inwoners van Scherpenzeel een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Jan Hoepel, Babs Scheper-Schaafsma, Mathilde Werner en Martin Wigtman ontvingen een lintje. De uitreiking vond plaats in Partycentrum Boschzicht.

De heer J.M. (Jan) Hoepel ontving zijn onderscheiding voor onder andere zijn vrijwillige werkzaamheden bij

bij het gemengd koor "Opent uwe mond" en het kinderkoor "Psallite Deo", beide zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeente. Verder is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Bibliotheek Capadose in Scherpenzeel Hij staat klaar voor zijn medemens en is daarom vrijwilliger bij de Evangelisatiepost in Alkmaar. Daarnaast is hij diverse jaren actief geweest binnen het schoolbestuur van De Wittenbergschool te Scherpenzeel en De Wartburgschool te Woudenberg. Eerst als bestuurslid, later als penningmeester. Verder heeft hij al zeker 75 keer bloed of plasma afgestaan als bloeddonor en daarmee een bijdrage geleverd aan de behandeling van zieke mensen. Daarnaast heeft hij ook veel mensen in zijn omgeving enthousiast gemaakt om ook bloeddonor te worden. In 2012 heeft de heer Hoepel een nier gedoneerd aan zijn ernstig zieke neef.

Mevrouw B.E. (Babs) Scheper-Schaafsma ontving haar onderscheiding voor onder andere haar vrijwillige werkzaamheden voor de Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Scherpenzeel, de Wereldwinkel, het

'tweede kans onderwijs' en bij de Protestantse gemeente De Achthoek te Scherpenzeel. Naast haar werk als wijkdiaken hield zij zich bezig met onder andere de kerktelefoon, de vervoersdiensten, was zij secretaris van de Eredienstcommissie van "De Achthoek" en zij is vier jaar betrokken geweest bij de Contactgroep 65+.

Na het afscheid van de koster in fulltime loondienst werden de kostertaken overgenomen door vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente. Mevrouw Scheper meldde zich meteen aan. Zij is altijd bereid de helpende hand toe te steken en toont een grote mate van inzet voor de Protestantse gemeente "De Achthoek". Daarnaast is zij ook bijna 7 jaar bezorger geweest bij Tafeltje-dekje, een bezorgdienst die maaltijden bij ouderen bezorgt en is zij nog 9 jaar secretaris geweest van het Rode Kruis, afdeling Scherpenzeel.

Mevrouw M.A. (Mathilde) Werner ontving haar onderscheiding vanwege haar diverse vrijwillige werkzaamheden In haar werkzame leven was zij leerkracht op basisschool "Het Visnet" in Elst. Naast haar werkzaamheden als leerkracht heeft zij diverse vrijwillige functies vervuld op school, zoals lid van de schoolcommissie, lid van de medezeggenschapsraad, adjunct-directrice, bestuurslid van de peuterspeelzaal en vertrouwenspersoon. Al sinds de jaren 60 is mevrouw Werner betrokken als vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Scherpenzeel. Dagelijks is zij te vinden in het verenigingsgebouw Philalethes om allerlei werkzaamheden te verrichten voor de kerkelijke gemeente. Zij is leidinggevende bij de zondagsschool Immanuël en is lange tijd secretaresse van het bestuur van de zondagschool geweest. Eind jaren zestig heeft zij een club voor jonge meisjes opgericht en als stuwende kracht heeft zij het jeugdwerk tot bloei gebracht. Van 1976 tot 1998 is mevrouw Werner vrijwilliger geweest bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond als lid van de werkgroep Jeugddagen en lid van het regionaal bestuur Gelderland. Zij is voorzitter en medewerker van de Christelijke bibliotheek, brengt bezoekjes aan ouderen, thuis of in een verzorgingstehuis, brengt en haalt ouderen van en naar de kerk en zij verzorgt het kopieerwerk voor de kerk.

De heer M.A. (Martin) Wigtman ontving zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn werk voor onder andere de Schietvereniging Scherpenzeel, waar hij al ruim 40 jaar lid van is. Begonnen als klusjesman is hij vervolgens trainer A en jeugdinstructeur geworden. Daarnaast is hij actief betrokken bij de Vereniging Oud Scherpenzeel, als bestuurslid, ledenadministrateur, schrijver van diverse artikelen voor het ledenblad en beheerder van de Website.

Ook is de heer Wigtman vrijwilliger bij de Stichting Grebbelinie in het Vizier. Hij verzorgt rondleidingen voor met name schoolklassen en begeleidt wandelingen van ca. 3 kilometer vanaf de Liniehutten over de Grebbelinie naar het museum. Hij heeft zich enorm ingezet voor het weer zichtbaar en toegankelijk maken van de Duitse bunker R703. Dit project "Pantherstellung bunker R703" is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, de gemeente Woudenberg en de Stichting Grebbelinie in het vizier.