Lichte stijging in het aantal WW-uitkeringen

SCHERPENZEEL Eind oktober 2015 zijn er in FoodValley 6.780 WW-uitkeringen. Dat zijn er 11 meer dan een maand eerder (0,2%). Landelijk was sprake van een sterkere toename met 1,1%. Vergeleken met een jaar geleden is in FoodValley nog wel sprake van een duidelijke daling van het aantal uitkeringen met 135, een afname van 2%. Vergeleken met Nederland als geheel ontwikkelt de WW zich in FoodValley nog altijd gunstiger.

Over de maand oktober laten ongeveer evenveel sectoren een toename van het aantal WW-uitkeringen zien als een daling. In de meeste sectoren gaat het in oktober om kleine veranderingen in het aantal WW-uitkeringen. Naast een verdere afname in de handel en de bouw, laat ook de sector onderwijs een duidelijke daling zien. Die daling in het onderwijs was ook verwacht na de stijging in de zomermaanden. Het nieuwe schooljaar is begonnen en dan worden nog de nodige onderwijsvacatures ingevuld. Andersom is het hoogseizoen voor de horeca juist voorbij, waardoor in deze sector het aantal WW-uitkeringen nu niet verder daalt.

In de jaarvergelijking wordt het beeld niet beïnvloed door seizoenseffecten. Grote dalingen zijn er vooral in de bouw, de industrie, de handel en bij uitzendbedrijven. Van deze grotere sectoren is de daling van de WW in de bouw nog steeds het sterkst: 26% (50 WW-uitkeringen) minder dan een jaar geleden. In de handel profiteert de groothandel van de grotere bedrijvigheid in andere sectoren, en de detailhandel van het toegenomen consumentenvertrouwen. Het aantal WW-uitkeringen neemt vooral toe in de collectieve sector (openbaar bestuur, onderwijs en zorg & welzijn) en in de financiële diensten.

REGIO AMERSFOORT Ook in de arbeidsmarktregio's Amersfoort en Midden-Utrecht is het aantal WW-uitkeringen iets gestegen, respectievelijk 0,1% en 1%. De stijging voor Amersfoort wijkt af van het landelijk gemiddelde van 1,1%. MiddenUtrecht wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde.

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in oktober 2015 uit op 7.479 uitkeringen in de regio Amersfoort en 18.738 uitkeringen in Midden-Utrecht. Dat is een toename van 8 uitkeringen in de regio Amersfoort en 184 uitkeringen in Midden-Utrecht ten opzichte van vorige maand. De stijging van het aantal WW-uitkeringen wordt onder andere veroorzaakt door de beeindiging van het seizoenswerk in bijvoorbeeld de horeca (Amersfoort : +8,8% en Midden-Utrecht: +6,6%).

Daarnaast nam het aantal WW-uitkeringen in de sector vervoer & opslag relatief sterk toe (Amersfoort: +5,3% en Midden-Utrecht: +8,9%). Een daling van het aantal WW-uitkeringen komt vooral in het onderwijs voor, als gevolg van het begin van het nieuwe schooljaar (Amersfoort: -4,7%) en Midden-Utrecht :-3,7%).

In oktober heeft UWV het rapport Regio in Beeld gepubliceerd. In deze rapportage wordt de regionale arbeidsmarkt beschreven op basis van werkgelegenheid, vacatures, onbenut arbeidsaanbod en de kansen voor werkzoekenden. Voor jongeren nemen de kansen op werk toe. Jongeren werken vooral in de sectoren horeca, detailhandel en bij de uitzendbedrijven. In de sector horeca is ongeveer 60% en in de detailhandel is ongeveer 54% van de werknemers jonger dan 27 jaar. Voor de uitzendbedrijven ligt dit percentage voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk op 39% en 46%. Genoemde sectoren zijn groeisectoren en zullen de komende periode voor veel vacatures zorgen. De situatie voor jongeren is gunstig te noemen.