• De beeldbepalende bomen aan de Eikenlaan vormden een twist- en zorgpunt tijdens de bespreking van de kadernota 2019-2022.

    Archieffoto

Kadernota stemt politiek content: 'Geen financiële ergernis'

SCHERPENZEEL] Tevredenheid was donderdagavond troef bij de Scherpenzeelse politiek. Bij de opinieronde werd de kadernota 2019-2022 onder de loep genomen. Voor de totstandkoming ervan claimde elke partij zijn eigen succes.

De inkt van het nieuwe collegeakkoord is amper opgedroogd of de behandeling van de kadernota stond op de agenda. Coalitiepartijen GBS, CU en Pro Scherpenzeel hadden niets dan lof voor de ambtenaren die te elfder ure nog inhoudelijke punten uit hun akkoord hadden verwerkt in het rapport, dat met zeventig pagina's minder 'lijvig' is dan voorgaande jaren. Ook daar kregen de ambtenaren de credits voor. ,,Zij hebben het vuur uit de sloffen gelopen", stelde Henk Brons van GBS vast. Coalitiegenoten Marieke van de Beek (CU) en Willem Schuur (Pro Scherpenzeel) wezen op het 'groene element' van de kadernota. ,,Duurzaamheid heeft een prominente plaats gekregen."

Maar ook de oppositie was in zijn nopjes met de financiële doorkijk. Zij zagen de kadernota als resultante van het gedegen financiële beleid dat het vorige college had gevoerd. Niet geheel toevallig maakten oppositiepartijen SGP en CDA daar deel vanuit. ,,We zien geen trendbreuk met beleid van het vorige college", stelde Chris van den Berg (CDA) vast. Gerard van Deelen (SGP) stelde vast dat het plaatje voor de komende vier jaar 'er goed uitziet'. ,,Het oude college heeft geen financiële ergernis achtergelaten."

In die goedgeluimde sfeer probeerde elke partij uiteraard nog eigen punten te maken. Van Deelen haakte in op de verzwaring van de lokale lasten. Het college stelt voor om de gemeentelijke belastingen mee te laten stijgen met de inflatie en wil indexeren op 2,3 procent. Van Deelen verwees naar de verhogingen van de afgelopen jaren en vindt dit eigenlijk te gortig.

VALSE VERWACHTINGEN Verder was bomenbehoud aan de Eikenlaan een twistpunt. In de kadernota is een extra bedrag van 50.000 euro gereserveerd, bedoeld om oude bomen te behouden als de riolering aan deze straat wordt vernieuwd. ,,Is de gedachte van boombehoud wel reëel? Scheppen we daarmee geen valse verwachtingen richting de bewoners van de Eikenlaan", wilde Van de Beek weten. Ook de andere partijen zijn sceptisch. Gevreesd wordt dat behoud niet mogelijk is, juist vanwege de wortelstructuur die aangetast wordt op het moment dat de weg opengaat. Wethouder Tonnis van Dijk pleitte voor 'verantwoord behoud'. ,,Maar we zullen hier ook pragmatisch mee omgaan."

Ook de abri's liepen als thema door de vergadering heen. De huidige bushokjes worden in november verwijderd. Daar komen nieuwe abri's voor terug. De politieke partijen wilden weten wat de abrireclames de gemeente opleveren. Dat is echter niets, omdat het beheer en onderhoud worden uitgevoerd door een externe exploitant. Brons opperde dat als er geen opbrengsten zijn, er dan ook maar geen nieuwe bushokjes moeten komen. Van de Beek was er als de kippen bij en vroeg of Brons wel eens met de bus reist. ,,Veel reizigers zullen niet blij zijn als er bij regen geen hokje meer is."