Inzameling metaal en drankenkartons bij het plastic

RENSWOUDE Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) worden vanaf 1 oktober gecombineerd ingezameld in Renswoude. De inzameling gebeurt gewoon via de daarvoor bestemde Plastic Heroes zakken. Het afval wordt op de donderdag in de oneven weken opgehaald.

Sinds 2010 wordt plastic afval huis-aan-huis ingezameld. Dit plastic wordt gerecycled wat goed is voor het milieu. Om te bereiken dat nog meer afval wordt hergebruikt en minder restafval verbrand moet worden (afval verbranden kost veel energie en is duur), kunnen vanaf 1 oktober ook drankenkartons en metalen (blik en aluminium) verpakkingen gezamenlijk met de inzameling van plastic aangeboden worden. Alles kan in één zak.

Drankenkartons zijn kwalitatief goed te recyclen verpakkingen. Door drankenkartons gescheiden in te zamelen gaat de hoeveelheid restafval in de gemeente omlaag en dat bespaart kosten. Tegelijkertijd levert de burger hiermee een bijdrage aan een beter milieu. De rijksoverheid heeft als doel gesteld de hoeveelheid afval dat wordt gestort en verbrand sterk te willen verlagen. Het scheiden van drankenkartons draagt hier aan bij en levert waardevolle grondstoffen op voor nieuwe producten.

Metalen (blik en aluminium) verpakkingen hoeven in principe niet te worden gescheiden. Via de verwerking van het restafval kunnen deze alsnog aan het einde van het verwerkingsproces worden teruggewonnen. De metalen verpakkingen tegelijk met plastic en drankenkartons inzamelen bespaart echter wel kosten en verlaagt de hoeveelheid restafval.