Inwoners welwillend over tijdelijke woonunits

SCHERPENZEEL Wethouder Henk Vreeswijk heeft dinsdagavond informatie gegeven over het plaatsen van de tijdelijke units voor het huisvesten van de bewoners van Het Huis in de Wei tijdens de renovatie. De wethouder zegde toe de aandachtspunten die de aanwezigen noemden, serieus te zullen overwegen.

Voor de eerste informatieronde waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. Zij kregen uitleg over de noodzaak en de keuze voor het terrein op de hoek van de Koepellaan en de Nieuwstraat als plaats voor de tijdelijke units, waar de bewoners van Het Huis in de Wei kunnen wonen terwijl het gebouw door woningcorporatie Woonstede onder handen wordt genomen. De wethouder beklemtoonde dat het om een tijdelijk vergunning gaat en de units weer worden verwijderd als de verbouw van Het Huis in de Wei is afgerond. Volgens de huidige planning is dat in het najaar van 2017. ,,Als tegen die tijd de overheid een beroep op ons doet om asielzoekers te huisvesten, moet een nieuwe procedure starten voor een tijdelijke bouwvergunning", aldus de wethouder.

NIET DICHT BIJ DE WEG De aanwezigen vroegen de wethouder de units wat verder van de weg te plaatsen, zodat hun uitzicht niet al teveel wordt beperkt. Omdat nog niet bekend is welke units worden ingezet, kon de wethouder nog niet vertellen hoe het geheel er uit gaat zien. Zodra dat het geval is, zal hij de aanwonenden hierover informeren. De aanwezigen vroegen ook aandacht voor de riolering. Bij grote regenbuien staat de Koepellaan soms blank. ,,Hoe moet dat als de riolering van de units hierop wordt aangesloten?", vroegen aanwezigen zich af. De wethouder en de aanwezige beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening zegden toe hier goed naar te kijken.

VERVOER Tijdens de tweede ronde van de informatieavond waren bewoners uit de wijk uitgenodigd. De opkomst was klein, misschien door de hevige regen voor de aanvang van de bijeenkomst. Deze groep kreeg dezelfde informatie als de vorige en ook zij vroegen aandacht voor de riolering en de afwatering. Ook het transport van de units door de wijk werd besproken. De route zal met zorg worden voorbereid omdat een flink aantal grote vrachtwagens de units zullen brengen en te zijner tijd weer zullen ophalen. De optie om de Vijverlaan door te trekken zal door de wethouder worden onderzocht.

VOORKEUR ,,Het terrein op de hoek van Koepellaan en Nieuwstraat heeft de voorkeur van de gemeente", vertelde de wethouder. ,,Het ligt op korte afstand van Het Huis in de Wei, waar de zorg in de aanleunwoningen en in de units voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen gewoon doorgaat tijdens de verbouwing". Deze grond is al van de gemeente en heeft op termijn een bouwbestemming. De kosten van bouwrijp en woonrijp maken worden dus alleen maar naar voren gehaald. Andere locaties zoals op het terrein tussen Vijverlaan en Dorpsstraat en in plan Heijhorst, bleken niet haalbaar. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de welwillende houding van de inwoners van Scherpenzeel.