• Margreet Hendriks

Interim-manager: ´Bouwen aan De Breehoek´

SCHERPENZEEL De negatieve sfeer rond De Breehoek moet zo snel mogelijk verdwijnen. Dat vindt interim-manager Paul Emans. ,,De bouwkundige problemen van het gebouw vallen gelukkig mee. Nu moet de organisatie nog een goed fundament krijgen.''

Margreet Hendriks

Emans werd bijna een half jaar geleden aangetrokken door wethouder Margo van de Fliert om als interim-manager te proberen het zieltogende Kulturhus weer vlot te trekken. Hij is daarmee, naar eigen zeggen, inmiddels ook een heel eind op weg. Gemakkelijk is de klus volgens Emans (die oorspronkelijk uit de horeca afkomstig is en ook de nodige ervaring heeft met interim-management en reorganisaties van bedrijven en instellingen) echter allerminst.

,,De organisatie zoals ik die in De Breehoek heb aangetroffen is nog het beste te vergelijken met een bord spaghetti; er zat geen enkele lijn in. Dit Kulturhus is vanwege de vele functies die het heeft en de tegengestelde belangen van de verschillende stakeholders in feite een complex bedrijf. Dan zijn zaken als onduidelijk bestuur en management, hoge exploitatiekosten en eisen, verliesgevende huurcontracten, meer leveren dan vergoed krijgen, een inefficiënte administratie en een povere marketing dodelijk voor de bedrijfsvoering. Dit wordt misschien wel het beste geïllustreerd door feit het dat men ook de technische gebreken van het gebouw niet durfde aan te pakken uit angst voor hoge kosten. Inmiddels is gebleken dat de  schimmelproblemen waarmee het gebouw kampt niet worden veroorzaakt door allerlei ernstige bouwfouten maar gewoon omdat er ergens een pijpje lekte. Een kwestie die inmiddels is opgelost en die we ook bij de verzekering hebben neergelegd.''

 

IMAGO De technische gebreken van het gebouw mogen dan meevallen, het wegwerken van het slechte imago van De Breehoek door de opbouw van een goed functionerende organisatie, goede faciliteiten en een goede marketing is volgens Emans eigenlijk een veel grotere uitdaging. ,,Laat ik beginnen om te zeggen dat het in Scherpenzeel van politieke moed getuigt om De Breehoek drie jaar lang de kans te geven om een doorstart te maken. Deze prachtige voorziening is dat in mijn ogen meer dan waard. Dat blijkt trouwens ook wel uit de bezettingsgraad, die voor een Kulturhus echt heel hoog is. Het is zelfs zo dat als elke gebruiker betaalt conform de gemiddelde marktwaarde op basis van het bruto vloeroppervlak De Breehoek break even zou draaien. Dat is echter niet het geval. Het raadsbesluit gaat uit van omzetgroei om het begrotingsgat te dichten. Elk verlies dat gecompenseerd moet worden met horeca vergt het dubbele bedrag aan extra omzet. Dit kan niet uit de bestaande gebruikers komen, dus heeft De Breehoek nieuwe business nodig.'' 

 

 

THEATER Voor die nieuwe business zou De Breehoek volgens Emans meer moeten inzetten op sport-, school- en verenigingsactiviteiten, arrangementen voor vergaderingen of congressen en het binnenhalen van uitgaand publiek door een aanbod van theaterarrangementen. ,,Als je kijkt naar wat voor leuke voorstellingen en concerten er worden georganiseerd door culturele centra in andere (kleinere) plaatsen; dat moet hier toch ook mogelijk zijn'' meent Emans. Verder is het Kulturhus in de ogen van de interim-manager  een uitstekende locatie voor zaken als festivals, feesten, evenementen, productpresentaties, lezingen, cursussen, exposities, modeshows, jaarmarkten, dansen, film en disco.,,De basis voor een bruisend Kulturhus moet echter worden gelegd door een actief, betrokken en verbindend bestuur en een creatieve en ondernemende directie'' zegt Emans die momenteel druk bezig is met het aantrekken van een nieuwe directeur. ,,Ik hoop daarbij vooral op een type ondernemer met een passie voor sport, cultuur, welzijn en educatie. De Breehoek heeft een jaarprogramma met aansprekende activiteiten en evenementen nodig en moet eigenlijk gepromoot gaan worden als regionale locatie. Zorgen voor een goede marketing wordt één van de belangrijkste taken van de nieuwe directeur, die zich voor de facilitaire zaken, de horeca en de administratie al verzekerd kan weten van goede mensen. Verder werkt De Breehoek voortaan alleen met inhuurpersoneel.''

,,Voor een goed functionerend Kultuurhus zijn een aantrekkelijke uitstraling en een gastvrije horeca van groot belang'', weet Emans die in zijn kantoor al een moodboard heeft liggen voor de restyling van het Grand Café en een gezellig terras in de hal beneden. Ook de website van De Breehoek en de activiteiten op de sociale media kunnen volgens Emans nog heel wat dynamischer. Daarnaast is de interim-manager druk bezig met de invoering van een modern boeking- en reserveringssysteem. ,,Met een geldkistje achter de tafel zitten is echt niet meer van deze tijd. Dat is in elk geval niet de uitstraling om De Breehoek naar een hoger plan te tillen.''

Label:

De Breehoek