Ingezonden brief: Niet alleen maar kritiek op De Breehoek

SCHERPENZEEL De Christelijke Gereformeerde Kerk De Open Hof is iedere zondag en ook in de week aanwezig in de Breehoek. Op zondagmorgen met ongeveer 350 personen en met bijzondere diensten oplopend tot 500 tot 600 personen.

Wij zijn geschrokken van de kritiek op de Breehoek en willen graag ook een positief geluid laten horen. Natuurlijk hebben wij ook onze kritiekpunten, maar die heeft de Breehoek soms ook op ons. Wat wij heel positief vinden zijn de plezierige contacten met de directeur Erica van de Brandhof en haar medewerkers. Ze staan altijd voor ons klaar en bij problemen bedenken zij steeds weer een goede oplossing. Bij bijzondere activiteiten stellen ze zich altijd flexibel op, denken met ons mee en geven waardevolle adviezen. Mede door deze goede contacten hebben wij onlangs ons huurcontract met de Breehoek voor vijf jaar verlengd.

Het is niet de bedoeling van dit schrijven alle kritiek weg te wuiven, maar te laten horen dat daarnaast ook veel goede ervaringen zijn.

Overigens heb ik me er al jaren over verbaasd dat de directie van de Breehoek met beperkte middelen zo'n gebouw, met ook nog het Kulturhus-concept, draaiend kan houden en dat zelfs in een periode dat de gehele Raad van Toezicht was opgestapt.

Iedereen weet dat de Breehoek vanaf de bouw tot heden in bestuurlijk opzicht geen schoonheidsprijs verdient. Tussen de gemeente en de Raad van Toezicht zijn altijd spanningen geweest en in een verdeeld huis kan je niet verwachten dat alles in orde is. Wij hebben er moeite mee dat alle kritiek lijkt neer te komen op de hoofden van de directeur en haar medewerkers en spreken onze waardering uit voor hun inzet en passie voor de Breehoek.

Wij wensen wethouder Van de Fliert met het college van B&W en de gemeenteraad veel wijsheid om tot een goede oplossing te komen, naar wij hopen met behoud van het goede.

Erris Zandbergen

Voorzitter Commissie van Beheer

Christelijke Gereformeerde kerk De Open Hof