• ACV

Informatieavond over afvalinzameling

RENSWOUDE De gemeente Renswoude houdt maandag 11 juni een informatieavond over afvalinzameling. Inwoners van Renswoude worden daarvoor van harte uitgenodigd.

,,Renswoude wil een duurzame gemeente zijn'', aldus de gemeente in een persbericht. ,,Als duurzame gemeente willen wij de doelstelling van 100 kilo restafval per jaar en 75 procent afvalscheiding in 2020 behalen. Om het weggooien en vernietigen van kostbare grondstoffen tot een minimum te beperken, willen we herbruikbaar afval zo optimaal mogelijk gescheiden inzamelen en de inwoners daarvoor de faciliteiten bieden.''

,,Deze doelstelling kunnen wij niet alleen realiseren. Daarvoor hebben wij de inwoners omdat ze degenen zijn die het afval zullen scheiden. De vraag is echter hoe in de gemeente afvalinzameling dient plaats te vinden. In naburige gemeenten vinden we verschillende varianten. In sommige gemeenten krijgen inwoners bijvoorbeeld extra kliko's, in andere gemeenten weer ondergrondse kliko's, en zo zijn er nog tal van mengvormen te bedenken.''

Om te komen tot een betere afvalscheiding en -inzameling houdt de gemeente maandag 11 juni een interactieve bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. ,,Wij willen de aanwezigen dan niet alleen informeren over de verschillende varianten, maar we willen ook hun mening horen over de verschillende alternatieven. Tijdens deze avond willen wij (samen met ACV-groep) in gesprek over hoe we tot een betere scheiding van afval kunnen komen en de hoeveelheid restafval kunnen verminderen. We horen graag waar de voorkeur naar uitgaat voor de inzameling van het restafval: kliko, ondergrondse container of een mengvorm. De uitkomsten van de bijeenkomst worden gedeeld met de gemeenteraad in juli als er over dit thema besloten wordt.''

De informatieavond start om 19.30 uur (koffie en thee staat vanaf 19.15 uur klaar).