• Henny Jansen

Iedereen krijgt er van langs in rapport over Permar

SCHERPENZEEL In het vrijdagmiddag door Bureau Berenschot aan de raadsleden van Barneveld, Ede, Renkum, Wageningen en Scherpenzeel gepresenteerde rapport over sociaal werkvoorzieningschap Permar krijgen alle belanghebbenden, de vijf gemeenteraden, interim-directeur Johan van Kouterik, voorzitter Gerrie Ligtelijn en de commissaris er van langs.

Jan de Boer

Ook bijzonder is dat de slechte financiële positie van Permar past in het landelijke beeld dat het slecht gaat met de meeste sociaal werkvoorzieningschappen in Nederland. Als het beleid niet wordt gewijzigd, streeft Permar naar een tekort van bijna 2.3 miljoen euro in 2020. ,,Niets doen is geen optie," zo staat in het rapport.

Het onderzoek van Berenschot behelsde het analyseren en in kaart brengen van de ontwikkelingen die geleid hebben tot de ontstane slechte financiële situatie bij Permar. De hoofdvraag van het onderzoek was wat de oorzaak en de gevolgen zijn van de gebeurtenissen die zich vanaf de personele wisseling van de directeur van Permar (zomer 2011) hebben voltrokken op organisatorisch, bestuurlijk en bedrijfmatig vlak. En welke wijzigingen er bij Permar moeten worden doorgevoerd.

Volgens Berenschot staat de slechte financiële positie ook onder druk door doorlopende bezuinigingen van de rijksoverheid. Bij de vijf deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Permar liggen de visies hoe Permar moet werken sterk uiteen. Ook opmerkelijk is dat de gemeenten landelijk 40 procent werk later verrichten door sociaal werkvoorzieningschappen, terwijl dat bij Permar maar 30 procent is. Het eigen vermogen van Permar is nihil. Tekorten kunnen daarom niet ten laste van het eigen vermogen worden gebracht, waardoor deze telkens ten laste van de gemeentebegrotingen gefinancierd moeten worden.

In het rapport doet Berenschot diverse aanbevelingen. Zo wordt er gezegd dat het bestuur duidelijk en transparant moet communiceren over de risico's die een begroting bevatten. ,,Dit geldt zeker in het geval van een ambitieuze begroting. Investeer binnen het bestuur in gemeenschappelijk eigenaarschap van de organisatie. Door conflicterende belangen handelden bestuurders vaak meer als vakwethouder dan als mede-eigenaar en bestuurder. Zorg voor een en verdere terugdringing van de financiële tekorten."

Daarbij denkt Berenschot aan het omlaag brengen van de kosten bij huisvesting en de personele kosten. De gemeenteraden kregen het verwijt dat zij te weinig betrokken waren bij de problemen van Permar. Over de rol van de voorzitter, de Edese wethouder Gerrie Ligtelijn, zegt Berenschot dat zij eerder informatie ontving, die niet gedeeld werd met andere bestuurders. Volgens het Edese raadslid Evert van Milligen is dat een politieke doodzonde en moet dat het vertrek van Ligtelijn betekenen. ,,Het is nog erger dan ik al dacht", aldus de Otterloër. Ligtelijn stopt als voorzitter bij Permar. De Edese wethouder Marije Eleveld zal haar vervangen. Het rapport van Berenschot zal deze maand door de afzonderlijke gemeenteraden in het openbaar worden besproken.

* Bekijk HIER het volledige rapport.