• Mooi herfstweer tijdens de Natuurwerkdag.

    Janneke Hek
  • Bijenhotels maken om bijen veilig te laten overwinteren.

    Janneke Hek

'Iedereen bij groen dorp betrekken'

SCHERPENZEEL Op het trapveldje aan de Eikenlaan werd zaterdag gezaagd, gesleept en geboord. Tijdens de Natuurwerkdag gingen veertig vrijwilligers, medewerkers van de gemeente Scherpenzeel, wethouder Tonnis van Dijk, Platteland Anders, Landgoed Scherpenzeel en leden van de Imkervereniging aan de slag.

De Natuurwerkdag is nadrukkelijk een onderdeel van het coalitieakkoord van de Scherpenzeelse politiek. En daarom weer in ere hersteld na afwezigheid. Het doel was zaterdag om het bos om het trapveldje voor de helft uit te dunnen. ,,Daarmee zorgen we voor een vitaal en gevarieerd bos. Verder gaan we in het bos takken op rillen leggen. Hierdoor zorgen we voor schuilgelegenheid voor nuttige dieren zoals egels en bieden we meer broedgelegenheid voor vogels", licht Jan Boertjes van de gemeente Scherpenzeel toe.

RUIMTE EN LICHT Als de bomen te dicht op elkaar staan, groeien de binnenste bomen niet goed en worden kale staken. Ook is het belangrijk dat er ruimte en licht komt waardoor ook op de bodem beplanting kan groeien. De biodiversiteit bevorderen is een belangrijk thema tegenwoordig. De bomen die zaterdag omgezaagd of uitgedund werden zijn van divers pluimage. Zo staan er haagbeuken, hazelaars, meidoorns, wilgen en een zogeheten vuilboom. ,,We halen nu ongeveer de helft van de bomen weg. Dat lijkt veel, maar in korte tijd groeit er weer het een en ander. In 2009 is dit bos aangeplant tijdens een boomfeestdag. En in 2012 is het uitgedund en nu in 2018 weer dus. We willen dit met regelmaat herhalen", geeft Boertjes aan.

Wethouder Tonnis van Dijk, gehuld in werkkleding, compleet met houten klompen en een zaag in de hand: ,,Snoeien doet groeien. Door deze Natuurwerkdag terug te brengen in Scherpenzeel betrekken we bewoners bij hun natuurlijke omgeving. Ons dorp is een groen dorp en daar willen we iedereen bij betrekken", betoogt hij.

Er meldden zich veertig vrijwilligers voor deze dag werken in de natuur. Ook waren er leden van de weidevogelbescherming en Platteland Anders. De dames van Platteland Anders lieten in hun stand zien wat je aan creatieve dingen kunt maken van natuurproducten. Op de andere kraam waren mensen in de weer met boormachines en schijven hout. Hier werden gaatjes in geboord. ,,Dit is een bijenhotel. Hier kunnen bijeneitjes en bijenlarven in overwinteren. Ze kruipen in een gaatje van hun maat en leggen daar hun eitjes. Er wordt wat honing en stuifmeel bijgelegd als voedselvoorraad. De eitjes verpoppen op een gegeven moment achter hun gemetselde wandje in het gat in het hout. In het voorjaar werken ze zichzelf uit hun schuilplaats en vliegen de wijde wereld in", vertelt een enthousiast lid van de Imkervereniging Woudenberg-Scherpenzeel. Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van diverse planten en bomen. En medeverantwoordelijk voor de voedselvoorziening van de mens. Extra belangrijk om zuinig te zijn op deze kleine diertjes.

De lunch werd verzorgd door diverse middenstanders uit Scherpenzeel. Ook ontvingen de vrijwilligers als bedankje een zakje biologische bloembollen die vooral bijen aantrekken.