• Steunpunt Vrijwilligerswerk in 't Foort tijdelijk gesloten

'Icare zelf huurder in Het Foort'

SCHERPENZEEL Naar aanleiding van vragen omtrent de huursituatie in Het Foort meldt Veiligheids- en Gezondheids Regio Gelderland-midden (VGGM) dat zij van Icare alleen de ruimte voor de jeugdgezondheidszorg overneemt. Dit zou gaan om een huur van circa 125 m2. Icare huurt volgens VGGM voor haar overige activiteiten zelf ruimte in Het Foort.

 

De reactie van VGGM kwam vorige week te laat om nog meegenomen te kunnen worden in het artikel over het collegevoorstel om de subsidie voor de JGZ 0-4 jaar structureel te verhogen met 50.000 euro per jaar vanwege onder andere de forse huisvestingskosten in Het Foort. In 2015 leidde eenzelfde verzoek van Icare (die tot 1 januari uitvoerder was) tot het nodige gemopper in de gemeenteraad. Die ging destijds morrend akkoord met een eenmalige verhoging voor 2015 en het advies om met de JGZ zo snel mogelijk over te stappen naar een andere zorgaanbieder. Het onderbrengen van deze zorg bij VGGM per 1 januari 2016 leidt echter niet tot een reductie van kosten. ,,VGGM heeft de jeugdgezondheidszorg op grond van 'overdracht van onderneming' overgenomen van Icare'', licht de VGGM in een reactie toe. ,,Dat betekent dat wij alle rechten en plichten aangaande de jeugdgezondheidszorg hebben overgenomen, ook het huurcontract. Het Foort is een toegankelijke en goed bereikbare locatie voor ouders en hun kinderen. Wij wensen dan ook om vanuit deze locatie te blijven werken en goede zorg te bieden aan de allerkleinsten. Wij zullen circa 125 m2 huren in Het Foort. Deze ruimte willen wij zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarom gaan we op zoek naar medehuurders die gebruik kunnen maken van de ruimte wanneer wij dat zelf niet of minder doen.'' Over de status van het min of meer 'ingesloten' kantoor van Icare Verpleging en Verzorging laat VGGM slechts weten dat deze organisatie zelf ruimte in Het Foort huurt voor haar activiteiten.