• Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink

Groep 8 Griftschool helpt bij bomen knotten

WOUDENBERG Net als andere jaren ging groep 8 van de Griftschool dit jaar weer helpen met bomen knotten onder het motto 'De school kan de boom in', een landelijke actie. Meestal helpen brugklassers maar groep 8 mocht nu assisteren.

Aan de Ringelpoel in het ten zuiden van Woudenberg gelegen buitengebied moest een rij elzenbomen geknot worden. De knotgroep van Landschap Erfgoed Utrecht had deze locatie uitgekozen en leden van de knotgroep Woudenberg, groep 8 en enkele ouders hielpen mee.

Van te voren hadden de leerlingen les gehad over de noodzaak van bomen knotten en over veilig werken met gereedschap. Leerkracht Marijke Morren: ,,Het is een leerzame activiteit. Nu blinken weer andere kinderen uit dan bij schoolwerk. Het zware werk versterkt het groepsgevoel. Bovendien leren de kinderen zo om zich in te zetten voor de natuur en voor iets dat echt bij het Nederlandse landschap hoort."

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 24 februari.