• ChristenUnie leden Van 't Foort, Lagerweij en Van Ginkel pleiten voor behoud van het gemeentehuis op de huidige plek

    Adriaan Hosang
  • CU-leden Sander van 't Foort, Teus Lagerweij en Robin van Ginkel op de plek waar de gemeente het nieuwe gemeentehuis, bibliotheek en politiebureau wil realseren

    Adriaan Hosang

Gemeentehuis Renswoude mag niet verhuizen

RENSWOUDE Er zijn plannen om het huidige gemeentehuis te verplaatsen naar het Dorpsplein.

Volgens het huidige plan koopt een ontwikkelaar het gemeentehuis, de bibliotheek en de resterende gronden op het Dorpsplein van de gemeente. De ontwikkelaar ontwikkelt vervolgens een nieuw gemeentehuis, bibliotheek, horecagelegenheid en tien appartementen, waarbij de gemeente het nieuwe gemeentehuis en de bibliotheek van de ontwikkelaar koopt.

Volgens het voorstel van het college lost het nieuwe plan het huisvestingsprobleem van het huidige gemeentehuis op en wordt het Dorpshart afgerond. Het is echter maar de vraag of het plan voldoende draagvlak heeft bij de bevolking. 80 procent van de mensen die de enquête van de ChristenUnie heeft ingevuld, geeft aan niet het gemeentehuis op het Dorpsplein te willen hebben. Een meerderheid stelt voor het huidige gemeentehuis te willen behouden. ,,Wij hebben verder bij mensen aangebeld. In algemene zin zitten mensen niet te wachten op hoogbouw van vier bouwlagen. Er zijn ook nog veel mensen die gehecht zijn aan het huidige gemeentehuis als symbool van onze zelfstandigheid", zegt fractievoorzitter Sander van 't Foort. ,,Het huidige bestemmingsplan laat geen nieuw gemeentehuis toe op het Dorpsplein. Daarnaast is de omvang van het nieuwe gemeentehuis zodanig groot, dat het volgens ons niet past op het deel van het Dorpshart dat daarvoor is aangewezen door het college. Of Renswoudenaren het überhaupt een goed idee vinden dat een gemeente op het Dorpsplein komt is ook niet gepolst." De kosten voor het nieuwe plan blijken tegen te vallen. Er zal een minimale investering nodig zijn van 2,4 miljoen euro om het plan voor een nieuw gemeentehuis op het Dorpsplein te laten slagen. Dat is meer dan de 2 miljoen euro die nodig is om het huidige gemeentehuis te renoveren. De ChristenUnie pleit ervoor om het huidige gemeentehuis te behouden en zeker niet te verplaatsen naar het Dorpsplein. Niet alleen is het de duurste oplossing, maar ook lijkt het plan op weinig draagvlak uit de samenleving te kunnen rekenen.