• import

Gemeentehuis Renswoude blijft op huidige locatie; wel gedeeltelijke nieuwbouw

RENSWOUDE Het gemeentehuis van Renswoude hoeft wat het Renswoudse college betreft niet meer te verhuizen, maar blijft op de huidige locatie aan de Dorpsstraat 4. Het historische gedeelte zal worden gerenoveerd en het achterste deel wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Hiermee is een verhuizing van het gemeentehuis naar het Dorpsplein definitief van de baan. Dat hebben b. en w. besloten op basis van een locatie-analyse.

Eind 2016 waren er plannen om het gemeentehuis te verplaatsen naar het nieuwe Dorpsplein. Dat plan kreeg echter maar weinig steun vanuit de Renswoudse samenleving. Uit een enquête van de ChristenUnie bleek destijds dat tachtig procent van de Renswoudenaren het huidige gemeentehuis wilde behouden. Ook de kosten van het project vielen niet in goede aarde. Zo zou voor het nieuwe gemeentehuis een minimale investering nodig zijn van 2,4 miljoen euro, twee miljoen euro meer dan renovatie van het huidige pand.

De Renswoudse gemeenteraad besloot in oktober vorig jaar om een aantal locaties te onderzoeken voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Voor deze locatie-analyse werd een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit inwoners van Renswoude. Die analyse is afgerond en het college heeft nu zijn voorkeur uitgesproken voor handhaving van het gemeentehuis op de huidige plek. De klankbordgroep adviseert deze locatie eveneens. De bedoeling is dan dat het historische pand deels wordt gerenoveerd en deels wordt vervangen door nieuwbouw. Tijdens deze werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van tijdelijke huisvesting.

De gemeenteraad moet zich nog wel over de voorkeur van het college uitspreken. Dat gebeurt op dinsdag 28 mei. De locatie waar de gemeenteraad voor kiest wordt vervolgens verder uitgewerkt.