• Gemeente Scherpenzeel

GemeenteBelangen Scherpenzeel neemt voortouw in coalitievorming

SCHERPENZEEL De vijf politieke partijen in Scherpenzeel hebben elkaar vrijdagmiddag gesproken over de uitslag van de verkiezingen en hoe zij deze duiden. Men is unaniem van mening dat GBS, gelet op de afgetekende verkiezingsuitslag, de leiding moet nemen met betrekking tot de vorming van de nieuwe coalitie. Dat laten de partijen in een persbericht weten.

GBS-lijsttrekker Henk Brons geeft aan het grote vertrouwen van de inwoners te voelen en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt in volle overtuiging te nemen. ,,We zijn blij met deze gezamenlijke aftrap waarin tevens het proces is besproken. Alle partijen hebben open en duidelijk aangegeven hoe zij erin staan, dat geeft vertrouwen."

Willem Schuur heeft aangegeven dat PRO Scherpenzeel de komende vier jaar als oppositie partij zitting zal nemen in de raad. ,,Hiermee doen wij recht aan de uitslag van de verkiezingen waaruit tevens blijkt dat GBS het voortouw moet nemen en onderdeel zou moeten uitmaken van de te vormen coalitie", aldus Schuur.

De komende weken zullen de eerste informatieve gesprekken worden gevoerd met ChristenUnie, CDA en SGP. De inhoud van de verkiezingsprogramma's zal hierbij leidend zijn.

Alle partijen hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de inwoners regelmatig worden geïnformeerd over de coalitievorming. GBS zal de inwoners op gezette tijden op de hoogte brengen van de voortgang.