Gemeente Woudenberg vraagt inwoners mee te denken over veiligheid

WOUDENBERG Aan inwoners en belangrijke veiligheidspartners, zoals bijvoorbeeld de politie, wordt gevraagd om mee te denken over veiligheid in Woudenberg. Tijdens een bijeenkomst op 25 januari wil de gemeente samen met de deelnemers ideeën en actiepunten verzamelen om Woudenberg nog veiliger te maken. De bijeenkomst vindt plaats in Sport- en cultureel centrum De Camp en start om 19:30 uur.

Burgemeester Cnossen: "Wij nodigen inwoners graag uit om met ons mee te denken over de veiligheid in hun straat of buurt. Hun kennis en ervaring hierbij zijn waardevol, want wie weet er nu beter wat er in hun buurt speelt dat de inwoner zelf?"

De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod: woninginbraken, huiselijk geweld, sociale veiligheid (de veiligheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving), verkeersveiligheid en toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

AANMELDEN Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar veiligheid@woudenberg.nl en aan te geven over welke twee van de bovenstaande onderwerpen meegedacht wil worden. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen voor de onderwerpen verkeersveiligheid en toezicht en handhaving openbare ruimte. Inwoners die mee willen denken over de andere drie onderwerpen zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot woensdag 20 januari.

Meer informatie over veiligheid in Woudenberg en de gespreksonderwerpen is te vinden op www.woudenberg.nl/kadernotaveiligheid.