• HeliFlight.nl

Gemeente weg uit Het Foort: te weinig inloop

SCHERPENZEEL De gemeente stopt per 1 maart met het dagelijks inloopspreekuur van een klantmanager Wmo, Participatie of Jeugd in gezondheidscentrum Het Foort aan de Vijverlaan. Er zou te weinig inloop zijn in verhouding tot de tijdsinvestering van de klantmanagers. Daarnaast voldoet de ruimte niet aan de eisen voor het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers.

 

TIJDSINVESTERING Het inloopspreekuur op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in Het Foort is een aantal jaren geleden in het leven geroepen voor laagdrempelig contact met nieuwe cliënten. Inwoners blijken echter minimaal gebruik te maken van deze mogelijkheid. Er komen dagelijks hooguit twee tot drie inwoners, maar soms komt er ook helemaal niemand. Van nieuwe inloop blijkt nauwelijks sprake. Er komen met name bestaande klanten die vragen hebben, dan wel formulieren of bonnetjes komen afgeven. Het aantal contacten staat daarom niet in verhouding tot de tijdsinvestering van de klantmanagers voor het inloopspreekuur. De klantmanagers in Het Foort zijn bovendien minder goed in staat zijn om tussentijds andere werkzaamheden te verrichten, omdat de voorzieningen daarvoor op deze eenvoudige werkplek ontbreken. Ook de dagelijks wisselende bezetting van gespecialiseerde klantmanagers op de vakgebieden van Wmo, Participatie en Jeugd blijkt in de praktijk niet erg efficiënt te werken, omdat bijvoorbeeld een specialist Wmo geconfronteerd kan worden met vragen die bedoeld zijn voor de klantmanager Jeugd. Verder signaleert men dat inwoners soms komen met hele algemene vragen over gemeentelijke zaken, zoals over de afvalregeling, of simpelweg even binnenwandelen voor een praatje.

 

VEILIGHEID Het college concludeert dat de inzet van de klantmanagers efficiënter wordt door te stoppen met het dagelijkse inloopspreekuur in Het Foort. Naast de praktische overwegingen speelt ook het veiligheidsaspect een rol bij het stoppen met het spreekuur in Het Foort. Uit een risico-inventarisatie die men vorig jaar heeft laten doen naar de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de ambtenaren, blijkt dat er aanpassingen nodig zijn. In het gemeentehuis wordt daaraan bij de huidige verbouwing al gewerkt. In Het Foort zouden echter ook maatregelen genomen moeten worden om medewerkers beter af te schermen in geval van intimidatie of geweld. Zowel de optie van een verbouwing van de ruimte in Het Foort als het alternatief om voor het spreekuur daar voortaan twee personen in te zetten, ziet het college vanwege de aanzienlijke extra kosten niet zitten. Men zet liever in op concentratie van de werkzaamheden in het gemeentehuis alsmede de klantmanagers vaker bij de inwoners op huisbezoek te laten gaan.

 

HUURCONTRACT Na het stopzetten van het inloopspreekuur in Het Foort kunnen bestaande klanten formulieren en dergelijke afgeven op het gemeentehuis of deponeren in de brievenbus bij het gemeentehuis. Ook de brievenbus van de gemeente bij Het Foort zal overigens tot medio 2020 in gebruik blijven.

het memo van het college aan de gemeenteraad wordt overigens niet gerept over de opzeggingstermijn van het huurcontract van de ruimte in Het Foort. De hoge huurprijzen in Het Foort waren een aantal jaren geleden al onderwerp van felle discussies in de gemeenteraad bij de subsidieverlening voor jeugdgezondheidszorg aan achtereenvolgens Icare en de VGGM. De huurpenningen voor het consultatiebureau in Het Foort bleken destijds ongeveer het dubbele te zijn van wat andere gemeenten in de regio hiervoor kwijt waren. Ook de gemeente bleek in Het Foort een slordige 200 euro per vierkante meter aan huurprijs neer te moeten tellen. Hoe lang de verplichtingen van het gemeentelijk contract nog doorlopen is niet bekend.