• De heer Kok van de Huurdersbond Ede e.o., mevrouw Teer van Woonstede en wethouder Van de Fliert.

    Woonstede

Gemeente Scherpenzeel en woonorganisaties akkoord over prestatieafspraken

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel, woningcorporatie Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. hebben donderdag 1 december hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen hun bereidheid om de gemaakte afspraken over volkshuisvesting ook in 2017 na te komen. Wethouder Margo van de Fliert omschreef het traject als volgt: ,,Het is een heel proces geweest, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen waarin mensen met plezier kunnen wonen."

De afspraken hebben betrekking op: de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en leefbaarheid in buurten en wijken. Met betrekking tot woningbouw zijn concrete afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen en de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd. Thema's die daarbij onder andere aan de orde komen, zijn duurzaamheid en passende huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 - 2020.

Gemeente, woningcorporatie Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. akkoord over prestatieafspraken 2017

Scherpenzeel, 1 december 2016 - Op donderdag 1 december hebben de gemeente Scherpenzeel, woningcorporatie Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen hun bereidheid om de gemaakte afspraken over volkshuisvesting ook in 2017 na te komen. Wethouder Margo van de Fliert omschreef het traject als volgt: "Het  is een heel proces geweest, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare  sociale huurwoningen waarin mensen met plezier kunnen wonen."

Woningbouw

De afspraken hebben betrekking op: de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en leefbaarheid in buurten en wijken. Met betrekking tot woningbouw zijn concrete afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen en de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd. Thema's die daarbij onder andere aan de orde komen zijn duurzaamheid en passende huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 - 2020.