• Voorlopig blijft Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester van Scherpenzeel.

    Gemeente Tiel

Gemeente Scherpenzeel: Eerst toekomstvisie, dan nieuwe burgemeester

SCHERPENZEEL De gemeenteraad van Scherpenzeel wil nog in 2018 een toekomstvisie opstellen. Hierin wordt beschreven hoe een leefbaar en vitaal Scherpenzeel eruit ziet in 2030. Aan de hand van de toekomstvisie wordt ook duidelijk welk burgemeestersprofiel hierbij hoort. Voorlopig blijft Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester van Scherpenzeel.

TOEKOMSTVISIE Scherpenzeel is volgens de gemeenteraad ,,een dorp waarin het fijn wonen, werken en leven is. Dit willen we graag zo houden. Er komen allerlei ontwikkelingen en opgaven op de gemeente af die een gedegen aanpak vragen, zoals de omgevingswet en de energietransitie. De ervaring die is opgedaan bij de succesvolle transitie van het sociaal domein, zal hierin uiteraard ook worden meegenomen´´, aldus de raad.

De gemeenteraad beseft dat de uitdagingen groot zijn en wil hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. ,,Nog dit jaar wordt een toekomstvisie voor Scherpenzeel opgesteld waaruit zal moeten blijken hoe de gemeente deze opgaven zal gaan uitvoeren en wat daar voor nodig is. Het college en gemeenteraad zetten hier eensgezind de schouders onder.´´

SAMEN AAN DE SLAG ,,De toekomst van Scherpenzeel is van ons allemaal´´, stelt de raad. ,,Daarom wordt de visie opgesteld samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (regio)partners. De bijeenkomsten zullen in het najaar plaatsvinden.´´
 

BURGEMEESTERSVACATURE ,,In de toekomstvisie staat vooral wat nodig is om ons doel te realiseren: een leefbaar en vitaal Scherpenzeel. Keuzes maken wat voor gemeente we willen zijn en met welke (regio)partners we samenwerken is daarbij essentieel. De uitkomst van de visie kan vervolgens als input worden gebruikt voor de profielschets van de nieuwe burgemeester´´, stelt de raad.

VOORTGANG Begin deze week hebben de fractievoorzitters met Commissaris van de Koning Clemens Corneilje gesproken over de burgemeestersvacature. Afgesproken is eerst de toekomstvisie van Scherpenzeel af te ronden en pas daarna een besluit te nemen over deze vacature. De provincie ondersteunt het initiatief voor het opstellen van een toekomstvisie en zal hierin samen met de gemeente optrekken in een open houding naar elkaar. De provincie is van mening dat de toekomstige opgaven een forse uitdaging vormen voor de kleinere gemeenten. Men is blij dat de gemeente Scherpenzeel dit erkent, en spreekt vertrouwen uit in dit gezamenlijke proces om te komen tot een toekomstvisie.