• Het Cultuurpact is namens de provincie Utrecht ondertekend door gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw en namens de gemeente Renswoude door burgemeester Petra Doornenbal-van de Vlist.

    Gemeente Renswoude

Gemeente Renswoude en provincie Utrecht sluiten Cultuurpact

RENSWOUDE De gemeente Renswoude en de provincie Utrecht hebben woensdag een nieuw Cultuurpact gesloten. De ondertekening vond plaats in de nieuwe Oudheidkamer aan de Dorpsstraat 38 in Renswoude. Doel van het Cultuurpact is om de samenwerking tussen de gemeente Renswoude en de provincie Utrecht te versterken op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en cultuurtoerisme. dat meldt de gemeente Renswoude in een persbericht.

In het Cultuurpact staan allerlei onderwerpen en activiteiten benoemd waarop provincie en gemeente gaan samenwerken, dit in samenwerking met lokale organisaties en initiatieven. Zo zien gemeente en provincie kansen om sterker in te zetten op de profilering van Renswoude als Kasteeldorp in de Grebbelinie. Dit doen ze vanuit drie thema's: beschermen en uitdragen van de identiteit van Heerlyckheid Renswoude, erfgoed en cultuur en educatie.

De gemeente gaat binnen deze ambities onder andere aan de slag met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. In samenwerking met onder meer het RBT Heuvelrug & Vallei gaan gemeente en provincie de Utrechtse kastelen en buitenplaatsen (inter)nationaal vermarkten. Via de provinciale subsidieregeling publieksbereik erfgoed en het webplatform UtrechtAltijd.nl zet de provincie in op het versterken van het publieksbereik erfgoed. Ook committeren gemeente en provincie zich aan het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, waarbij organisaties worden gestimuleerd om hier actief aan deel te nemen. Verder onderstrepen beide overheden het belang van de bibliotheek. Hierbij gaat het niet alleen om het stimuleren van lezen. De bibliotheek vervult ook een brede maatschappelijke en ontmoetingsfunctie en heeft een belangrijke rol bij de bestrijding van laaggeletterdheid via het Taalhuis Renswoude.