• BPD

Gemeente en BPD tekenen overeenkomst voor 18 woningen Taets van Amerongenweg

RENSWOUDE  BPD tekende op woensdaf 14 februari met de gemeente Renswoude een overeenkomst voor achttien koopwoningen aan de Taets van Amerongenweg in Renswoude.

 

Bij het project 'Herstructurering Taets van Amerongenweg' wordt door de gemeente Renswoude in samen werking met het Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude een gedeelte van het woningbezit van het Gemeentelijk Woningbedrijf vernieuwd. Bij deze vernieuwing worden 23 sociale huurwoningen gesloopt en worden er in totaal 63 duurzame en energiezuinige woningen (de sociale huurwoningen zelfs nul-op-de-meter) teruggebouwd. Van deze 63 woningen worden er 45 gerealiseerd als sociale huurwoning, en 18 als koopwoning.  Voor deze koopwoningen is BPD al vanaf het begin traject betrokken, wat uiteindelijk resulteert in een getekende koopovereenkomst.

Van de achttien koopwoningen worden er dertien uitgevoerd als eengezins(rij)woningen en vijf als levensloop(rij)woningen, direct aangrenzend aan het Dorpshart van Renswoude. Verwacht wordt dat de koopwoningen in de zomer van 2018 op de markt komen. De bouw start waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2018. Bij de start van de bouw zal de gemeente de huurwoningen gaan toewijzen.

 

De gemeente Renswoude heeft als een van de weinige gemeenten nog een Gemeentelijk Woningbedrijf, en heeft daarmee een behoorlijk aantal woningen van het dorp in eigendom. De gemeenteraad heeft in maart 2015 het besluit genomen om in het kader van het toekomstbestendig houden van het Gemeentelijk Woningbedrijf deze herstructurering als project op te pakken.