• Margreet Hendriks

Geen bouwvak aan Koepellaan

SCHERPENZEEL Hoewel het in de afgelopen tijd akelig stil was rond de locatie, lijken de voorbereidingen voor de bouw van tijdelijke huisvesting ten behoeve van de bewoners van Huis in de Wei aan de Koepellaan nog steeds op schema te liggen. Ondanks de bouwvakvakantie zijn de grondwerkzaamheden op het terrein maandagmorgen van start gegaan.

Margreet Hendriks

 

Aanvankelijk zou de gemeente zorg dragen voor het bouwrijp maken van de locatie aan de Koepellaan. Die taak blijkt echter inmiddels te zijn overgenomen door zorggroep Ena. Naar verluidt zou dit zijn gebeurd omdat de zorgaanbieder de kosten van de aanbesteding van het werk door de gemeente te hoog vond. Ena-manager Arjan Kiers wil desgevraagd niet ingaan op de reden waarom men het terrein plotseling zelf bouw- en woonrijp wil (laten) maken. ,,Ik ga over deze kwestie niet met de pers van gedachten wisselen. Het enige wat ik mee kan delen is dat wij afspraken hebben gemaakt met de gemeente en op schema liggen om de verhuizing van de bewoners van Huis in de Wei zoals gepland in oktober te laten plaatsvinden.''

Wethouder Vreeswijk bevestigt dat Ena ervoor heeft gekozen om zelf opdrachtgever te worden voor het bouwrijp maken van de grond. ,,Men wilde dit zelf regelen omdat men vond dat het werk goedkoper kon worden uitgevoerd. Dat is hun goed recht. Ena heeft ons inmiddels een schema toegezonden waaruit blijkt dat er geen vertraging in de bouw te verwachten is'', aldus Vreeswijk.

Het schema bevestigt dat de grondwerkzaamheden, waarmee maandag in opdracht van Ena van start is gegaan, volgens planning (week 30) zijn. In week 32 verwacht men de funderingsplaten te kunnen plaatsen en de week daarop worden de units aangeleverd. De oplevering van de tijdelijke huisvesting is gepland in week van 19 tot 23 september. Daarna moet het gebouw worden ingericht en kan er worden verhuisd, zodat Woonstede aan de Vijverlaan kan beginnen met een grondige renovatie van Huis in de Wei.