• De voormalige locatie van basisschool De Maatjes aan de Walstrolaan.

    Margreet Hendriks

'Geen belangenverstrengeling CDA'

SCHERPENZEEL ,,Er is géén sprake van belangenverstrengeling. Géén sprake van niet integer handelen van CDA-raadsleden of collegeleden. Het is goed om te weten dat inwoners van Scherpenzeel niet hoeven te twijfelen aan de integriteit van hun gemeentebestuur. Wel is duidelijk geworden dat door onhandig communiceren veel onduidelijkheden zijn ontstaan. Dat is spijtig, vooral voor de beeldvorming van het gemeentebestuur van Scherpenzeel waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn.''

 

In deze niet mis te verstane bewoordingen leidde waarnemend burgemeester Corry van Rhee dinsdag de behandeling in van de uitkomsten van het integriteitonderzoek van bureau Capra naar de betrokkenheid van twee CDA-raadsleden bij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor de grondexploitatie van een schoollocatie aan de Walstolaan. De aanleiding voor dit onderzoek is ontstaan in september toen de gemeenteraad bij een besluit over de grondexploitatie aan de Walstrolaan werd overvallen door de mededeling van twee CDA-raadsleden dat zij deelnemer zijn in het project. Hoewel deze betrokkenheid bij (een deel van) het college wel bekend zou zijn geweest, ontstond er enorme commotie over het feit dat de gemeenteraad hierover niet eerder was ingelicht door de betrokkenen zelf of het college. Ondanks dat het besluit over de grondexploitatie door een amendement van de SGP uiteindelijk nadrukkelijk werd losgekoppeld van een eventuele keuze voor dit CPO, heeft burgemeester Visser achteraf - mede op verzoek van GBS - een extern bureau ingeschakeld om te beoordelen of er in deze kwestie mogelijk sprake was van onregelmatigheden of belangenverstrengeling. Capra heeft geoordeeld dat dit laatste niet het geval is, maar had wel een paar stevige opmerkingen over de onvoldoende communicatie vooraf over deze betrokkenheid en de bestaande cultuur van wantrouwen waardoor deze zaak zo op de spits is gedreven.

Van Rhee drukte de Scherpenzeelse gemeenteraad op het hart hoe belangrijk het is dat zij zich te allen tijde bewust zijn van hun positie. ,,De geloofwaardigheid van de politiek staat onder druk. Het is aan ieder van ons om te laten zien dat we transparant en helder zijn. Dat betekent de minste schijn van onregelmatigheden uitzoeken en twijfel over mensen wegnemen. Dat is nu gebeurd en een onafhankelijk bureau heeft vastgesteld dat dit niet aan de orde is. Maar de conclusies in het rapport bevatten ook de nodige leerpunten voor bijna iedereen die bij dit traject betrokken is geweest. Als college hebben we er ook zo naar gekeken. Wat kunnen we hieruit leren en wat hadden we kunnen doen om het anders te laten lopen. Ik doe ook een dringend beroep op de fracties om vooral terug te kijken op hun eigen rol en op een volwassen manier lering te trekken uit de conclusies van het rapport. Dan houdt Scherpenzeel er een wijzer gemeentebestuur aan over.''

Hoewel de oproep om er netjes een punt achter gaan te zetten aanvankelijk leek te werken bleef  een confrontatie tussen GBS en CDA opnieuw niet uit. GBS-voorman Brons begon met het maken van zijn excuses voor zijn harde taal in de inmiddels beruchte vergadering van september, maar zei hetzelfde te verwachten van CDA-voorman Slappendel ten aanzien van het feit dat hij zijn collega raadsleden niet eerder had ingelicht over de betrokkenheid van hem en CDA-raadslid Van Kampen bij het CPO. De CDA-voorman was echter op zijn beurt ziedend over het commentaar van Brons over de uitkomsten van het Capra-rapport (sturend en subjectief) die hij inmiddels al had geuit in een artikel in de Barneveldse Krant en wat hij overigens in deze vergadering nog een keer herhaalde. ,,Ik pieker er niet over om mijn excuses te maken want ik heb mijzelf niets te verwijten. Ook de onderzoeker heeft vastgesteld dat ik ervan uit mocht gaan dat mijn betrokkenheid bekend was omdat deze bij het college was gemeld'' aldus Slappendel. Het commentaar van Brons op het Capra-rapport en alsmede zijn misnoegen over het feit dat niet alle achterliggende informatie openbaar is, kwam hem voorts op een flinke reprimande te staan van CU-fractievoorzitter Marieke van de Beek. ,,Het is de bedoeling dat we van dit rapport leren, maar u gaat gewoon door met onrust en twijfels zaaien'' aldus Van de Beek die zelfs strafregels opperde om dit erin te hameren.

VVD-voorman Dijkstra bekeek de zaak, net als SGP-raadslid Maarten Zwankhuizen en Ad van Es van PRO Scherpenzeel, wat meer van afstand. Dijkstra benadrukte nog wel dat deze kwestie mede heeft kunnen ontstaan door de vrij ongebruikelijke koppeling die in het voorstel werd gelegd tussen een besluit over de grondexploitatie en een niet inzichtelijke schetsplan van het CPO voor de ontwikkeling van het terrein. ,,Dat doen we nooit zo.'' Precies dat voerde Slappendel ook aan als oorzaak waarom hij er niet aan had gedacht om de raad persoonlijk in te lichten over zijn betrokkenheid in het project. ,,Het was misschien wat naïef van mij maar in mijn beleving zou het in september alleen gaan over het vaststellen van de grondexploitatie en niet over de CPO.'',,U bent misschien een beetje dom geweest'' probeerde Ad van Es Slappendel een vrolijke noot te brengen. ,,Degene over wie dat ooit op televisie werd gezegd is trouwens later koning geworden.''

De meeste partijen waren het er trouwens wel over eens dat het uitstekend was dat burgemeester Visser deze kwestie grondig heeft laten onderzoeken, zodat de inwoners duidelijk is dat er geen sprake is van onregelmatigheden. Daarentegen bleef de vraag, of de politiek voor zichzelf lering gaat trekken uit wat er rond dit dossier is misgegaan, echter ook na de discussie in de raad hoog in de lucht hangen.