• Foto Rinus van Denderen

'Fusie maakt verkoop gemeentehuis Scherpenzeel mogelijk'

SCHERPENZEEL Modiform is in overleg met de gemeente over de mogelijkheden voor inbreiding op het huidige bedrijventerrein 't Zwarte Land. Om zoveel mogelijk van de ruimtebehoefte in te passen op het bestaande bedrijventerrein moet het bedrijf extra kavels gaan verwerven. In een van de varianten is ook het huidige gemeentehuis opgenomen als uitbreidingslocatie voor het bedrijf. Het college staat in principe niet afwijzend tegen een verkoop van het pand.

,,Het moment is misschien wat ongelukkig, vanwege de discussie die nu gaande is over een mogelijke herindeling van Scherpenzeel met de gemeente Barneveld. Maar het een heeft echt niets met het ander mee te maken'' benadrukt wethouder Ad van Es. ,,Vanwege de onrust die in het dorp is ontstaan over de omvang van de uitbreidingsplannen van Modiform op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Zwarte Land 2, heeft het college het bedrijf gevraagd de mogelijkheden voor inbreiding op het bestaande bedrijventerrein te onderzoeken. Dit betekent dat men andere locaties moet gaan aankopen. Daarvoor ziet men mogelijkheden door de aankoop van een aantal andere locaties. In de variant met de meest maximale inbreiding valt ook het gemeentehuis. Natuurlijk werden wij hierdoor verrast, maar het idee stuit ons niet tegen de borst. Als Scherpenzeel ervoor kiest een zelfstandige gemeente te blijven, is het nu al duidelijk dat wij een grotere huisvestingsbehoefte krijgen dan onze huidige locatie biedt; wordt het toch een fusie met Barneveld dan wordt het huidige gemeentehuis grotendeels overbodig. Verkoop is voor ons zeker het overwegen waard. Bijkomend voordeel is dat we dan ook nog meehelpen aan het maximaal inbreiden van Modiform op het huidige bedrijventerrein'' aldus Van Es die benadrukt dat er overigens op dit moment van een concreet verzoek van Modiform nog geen sprake is.

Wel heeft het bedrijf het college gevraagd een principe-uitspraak te doen inzake het vergroten van zowel het bebouwingspercentage als de bouwhoogte op het bestaande bedrijventerrein. Binnen het huidige bestemmingsplan is reeds opgenomen dat het college kan besluiten hiervan af te wijk tot maximaal 80% respectievelijk 12 meter. Omdat inbreiding bijdraagt aan het verminderen van Modiform's uitbreidingsplannen op een andere locatie heeft het college toegezegd hieraan te zullen meewerken. Overigens heeft het college daarbij nadrukkelijk aangegeven dat de positieve grondhouding ten aanzien van Modiform's uitbreidingswens niet automatisch impliceert dat college en raad te zijner tijd ook zullen instemmen met de plannen van de Initiatiefgroep voor uitbreiding op Zwarte Land 2. Zoals ook al eerder aangegeven zal het college deze plannen niet alleen beoordelen op bouwvolume, maar ook op impact op de samenleving, ruimtelijke inpasbaarheid en duurzaamheid. Aan de hand van dit principebesluit kan Modiform bepalen hoe groot hun resterende ruimtebehoefte is. Daarnaast is de Initiatiefgroep, met naast Modiform ook Berkhof en de Ondernemersvereniging Scherpenzeel, bezig met een onderzoek naar de actuele ruimtebehoefte onder lokale ondernemers.

Modiform heeft aangekondigd om na de vakantie met direct omwonenden in gesprek te gaan over de inbreidingsplannen. De stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond is inmiddels door het college op de hoogte gesteld van het principebesluit.