• Politie

Focus op drugs en inbraken

SCHERPENZEEL De gemeenten Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk hebben samen met de politie en het Openbaar Ministerie een nieuw Integraal Veiligheidsheidsplan (IPV) opgesteld.

De aanpak van drugscriminaliteit staat de komende vier jaar, samen met woninginbraken en het tegengaan van geweld, boven aan de prioriteitenlijst.

GEDUMPT DRUGSAFVAL Politiechef Harrie Wilbrink kwam het nieuwe veiligheidsplan vorige week toelichten in de Opinieronde van de gemeenteraad. Hij vertelde zich zorgen te maken over het toenemend aantal drugsgerelateerde incidenten in de regio. Het gaat daarbij onder meer om hennepkwekerijen, xtc-labs en dumping van afval van synthetische drugs. Ook Scherpenzeel staat inmiddels in het rijtje van plaatsen waar gedumpt drugsafval is aangetroffen. Wilbrink wees erop dat Scherpenzeel, net als Barneveld en Nijkerk, vanwege het uitgestrekte buitengebied gevoelig is voor het aantrekken van dit soort criminaliteit. Om het groeiende probleem een halt toe te roepen is het nodig dat inwoners, ondernemers en ambtenaren de signalen van drugscriminaliteit herkennen. Er wordt dan ook ingezet op het vergroten van het bewustzijn, onder meer door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Zo is er in februari een avond in Scherpenzeel gehouden waarbij de bezoekers een kijkje kon worden genomen in een nagemaakt laboratorium voor xtc, hennepteelt en een cocaïnewasserij.

SLEUTELFIGUREN Naast het oprollen van hennepkwekerijen en drugslabs richt de politie zich ook op de sleutelfiguren achter deze criminele activiteiten. ,,In deze handel wordt dik geld verdiend. We zijn dan ook alert op allerlei witwaspraktijken bijvoorbeeld in winkels of kapperszaken waar nauwelijks klanten komen.'' Politie, gemeenten, OM en anderen willen de komende jaren de strafrechtelijke, bestuurlijke en financiële aanpak van drugscriminaliteit beter op elkaar laten aansluiten. Ook worden drugspanden gesloten en komt er een Meldpunt Ondermijning. Al die aandacht is volgens Wilbrink hard nodig omdat er nog steeds een toenemend gebruik van harddrugs onder jongeren wordt geconstateerd.

WONINGINBRAKEN Hoewel Scherpenzeel in 2018 volgens de landelijke Misdaadmeter ook in 2018 weer de veiligste gemeente in de regio bleek te zijn en tot de 35 veiligste gemeenten in Nederland wordt gerekend, waarschuwde de politiechef om hieruit niet te concluderen dat er in Scherpenzeel nooit iets gebeurd. Zo is het aantal woninginbraken, na een spectaculaire daling in 2016 naar 15 (ten opzichte van 36 in 2015), weer langzaam opgekropen naar 23 in 2018. Woninginbraken zijn als zogenoemde High Impact Crimes, samen met het tegengaan van geweld, tot eerste prioriteit benoemd in het nieuwe veiligheidsplan. Ondermijning (drugs en mensenhandel) staat als tweede speerpunt genoemd, gevolgd door overlast in wijken en buurten (mensen met verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling, risicojongeren, voertuigcriminaliteit en radicalisering) op drie en tenslotte cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit op vier.

FIETSVERLICHTING De politiek kon zich in de Opinieronde wel vinden in de in het plan benoemde speerpunten. SGP-er Maarten Zwankhuizen tekende daar wel bij aan wat moeite te hebben met de aanpak van cybercrime als speerpunt van een lokaal/regionaal veiligheidsplan. ,,Dit is een landelijk probleem en het vraagt om een landelijke aanpak.'' Aart van de Peut (CU) kon nog wel een lokale aanvulling bedenken in de vorm van meer controles op te hard rijden in het dorp en het voeren van fietsverlichting. GBS-voorman Brons vond vooral de extra aandacht voor harddrugs belangrijk. ,,We weten allemaal dat er in het dorp dealers rondrijden en op vaste plekken staan. Die moeten worden aangepakt.'' Annet van Riel (PRO) deed een voorstel om het regionale project FrisValley, wat tot nu toe gericht is op alcoholgebruik, uit te breiden met drugsgebruik onder jongeren. Vanuit de politiek kwam ook de vraag over hoeveel inzet van de politie en BOA's Scherpenzeel momenteel eigenlijk beschikt. Wat betreft de BOA's kon burgemeester De Vries al wel meteen melden dat het dorp er tenminste één te weinig heeft. ,,We moeten meer zelf doen want de politie heeft al de handen vol aan de thema's.''