Extra geld voor De Breehoek

SCHERPENZEEL De gemeenteraad is vorige akkoord gegaan met een extra investering van meer dan een half miljoen euro om De Breehoek weer op de rails te zetten.

Het alternatieve ondernemingsplan wat door het college is ontwikkeld werd door de politiek omarmd. Een groot deel van het extra krediet gaat op aan het dichten van de gaten in de financiële huishouding van het Kulturhus en wat noodzakelijke kleine bouwkundige aanpassingen zoals extra leuningen op de trappartij. Vooruitlopend op het vertrek van de huidige directeur/beheerder is een interim manager in de arm genomen die puin moet ruimen en een nieuwe organisatie gaan optuigen. Ook de gebruikers moeten meer inspraak gaan krijgen. Na 1 oktober moet er een nieuwe Raad van Toezicht aantreden en een statutenwijziging worden doorgevoerd om de invloed van de gemeente op de bedrijfsvoering van het Kulturhus beter vast te leggen. ,,Wie moet betalen, moet ook kunnen bepalen'', vond SGP-raadslid Gerard van Deelen. ,,Een verlies van 180.000 euro op een omzet van 310.000 euro is een situatie waar we vanaf moeten'', aldus Van Deelen.

VVD-voorman Gerrit Dijkstra merkte nog even fijntjes op dat het college in het verleden 'geen cent erbij' wilde doen en ook de aanstelling van een interim manager 'niet aan de orde' vond. Met het voorstel om ruim een half miljoen euro beschikbaar te stellen en het inmiddels inhuren van een interim manager is die opstelling volgens Dijkstra snel achterhaald gebleken. Overigens zei de VVD-er geen enkel probleem te hebben om ja te zeggen tegen het voorstel. ,,Het is nodig om deze ongelooflijk mooie voorziening in stand te houden'', constateerde Dijkstra die hoopte op nieuw elan en een goede bedrijfsmatige insteek van het nieuwe bestuur. De andere fracties konden zich hier helemaal bij aansluiten.

CU-raadslid Aart van de Peut wilde van de wethouder nog wel weten hoe het nu zat met de declaratie die de voormalig beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Werkman, achteraf blijkt te hebben ingediend voor bewezen diensten. Wethouder Margo van de Fliert vertelde dat inmiddels is gebleken dat er niet één, maar om twee declaraties van 4500 euro bij De Breehoek zijn binnen gekomen. ,,Ook het lid van de RvT dat namens de gemeente zit, heeft een soortgelijke declaratie ingediend. We praten dus over 9000 euro'', aldus Van de Fliert die meldde dat deze rekeningen vooralsnog niet zijn betaald. 

De wethouder zei blij te zijn met de unanieme steun van de gemeenteraad voor het reddingsplan van De Breehoek. ,,Er is binnen het gemeentehuis met veel toewijding gewerkt aan dit plan en ik ben ervan overtuigd dat het tot verbetering kan gaan leiden'', aldus Van de Fliert, die vooral in de horeca goede mogelijkheden ziet voor verbetering van de resultaten. De wethouder zegde de raad toe om de financiën van het Kulturhus voorlopig maandelijks te gaan monitoren en ook eenmaal per kwartaal met een financiële rapportage naar de gemeenteraad te zullen komen.

Label:

De Breehoek