• Scherpenzeel: Holevoetplein 282 Gemeentelijk monument Hotel-Restaurant De Witte Holevoet van 1940-1942

    Foto Rinus van Denderen

Ena heeft oogje op De Holevoet

SCHERPENZEEL Zorggroep Ena van woonzorgcentrum Huis in de Wei blijkt interesse te hebben om het huidige hotel-restaurant De Witte Holevoet te gaan exploiteren als zorglocatie. Ena-directeur Arjan Kiers bevestigde desgevraagd hierover met de eigenaar in gesprek te zijn.

 

Ena exploiteert op dit moment drie zorglocaties, te weten het kleinschalig verpleeghuis Ruimzicht in Barneveld en de woonzorgcentra Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Huis in de Wei in Scherpenzeel. Ook bij de laatste locaties biedt Ena in een apart gedeelte verpleeghuiszorg. Welk zorgaanbod Ena precies op het oog heeft voor een mogelijke tweede zorglocatie in Scherpenzeel in De Witte Holevoet, laat directeur Arjan Kiers voorlopig nog in het midden.

De plannen bevinden zich volgens Kiers nog in een redelijk prematuur stadium. ,,Ik kan er daarom op dit moment nog niet teveel over zeggen, behalve dat we de mogelijkheden daarvoor serieus aan het onderzoeken zijn. Daarbij gaat het zowel om de bouwkundige zaken als om een marktanalyse. Wat zijn de mogelijkheden voor verbouwing van dit pand met behoud van de sfeer en monumentale status en welke doelgroepen zouden daar eventueel bij passen? In dat proces zitten we nog.'' Kiers gaat niet in op eerdere signalen dat de eigenaar van het pand zich bij de verbouwing in eerste instantie wilde richten op het realiseren van zorgappartementen in de vrije sector en later bij de monumentencommissie een plan presenteerde dat qua inrichting meer het karakter leek te hebben van een 24 kamers tellend verpleeghuis. ,,De definitieve inrichting van het gebouw en de service die wij daar willen gaan bieden, hangt helemaal af van (de behoefte van) de doelgroep. Oftewel is er vraag naar het aanbod wat wij daar kunnen neerleggen? Met die verkenning zijn wij nog volop bezig.'' Een tweede zorglocatie in Scherpenzeel ziet de Ena-directeur niet als concurrerend voor het bestaande aanbod van zorgwoningen en verpleeghuiszorg in centrum Huis in de Wei. ,,Wij willen daar juist een aanvullend aanbod gaan creëren.'' Onduidelijk is of Ena in het onderzoek vooral kijkt naar de lokale zorgbehoefte of zich ook wil richten op de regionale markt. 

De stap voor het mogelijk openen van een tweede woonzorglocatie in Scherpenzeel lijkt in elk geval opmerkelijk, omdat het een aantal jaren alleszins zeker was dat woonzorgcentrum Huis in de Wei, vanwege alle bezuinigingen op het gebied van de gezondheidszorg, voor Scherpenzeel behouden zou kunnen worden. Ook is er destijds door de gemeente stevig onderhandeld over het behoud van (een vorm van) een keukenvoorziening en het gebruik van de recreatiezaal, omdat er in de nieuwe manier van financiering van de zorg geen geld meer beschikbaar zou zijn voor allerlei intramurale voorzieningen en algemene ruimtes. Of dit soort problemen in een nieuwe locatie met een andere doelgroep een minder grote rol spelen, zal zeker duidelijk worden wanneer Ena en de eigenaar overeenstemming bereiken over het nieuwe gebruik en de inrichting van het nu nog historische hotel-restaurant aan het Holevoetplein.