• De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld.

    Margreet Hendriks

Eind dit jaar duidelijkheid over fusie Barneveld-Scherpenzeel

BARNEVELD/SCHERPENZEEL Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn over een eventuele fusie tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Dat stelt commissaris van de Koning John Berends in een brief aan beide gemeenten. Het is uiteindelijk aan de provincie om hier een besluit over te nemen.

Wouter van Dijk

In de brief refereert Berends aan eerdere gesprekken met beide gemeenten, begin deze maand, over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. ,,We hebben in gezamenlijkheid met een raadsdelegatie van Scherpenzeel vastgesteld dat in dit proces in ieder geval twee opties nadrukkelijk en gelijktijdig zullen worden verkend'', aldus Berends. De twee opties zijn dan ofwel voortzetting van de zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel, ofwel een bestuurlijke fusie met Barneveld.

OKTOBER NIEUW OVERLEG Een verkenning naar beide opties moet leiden tot een duidelijk besluit in december, stelt Berends. Op basis van de uitkomst is het vervolgens aan de provincie om een definitief besluit te nemen. Begin oktober vindt een volgend overleg over deze ontwikkeling plaats, zo is afgesproken met de Scherpenzeelse gemeenteraad.

Recent verscheen het rapport 'Zelfbewust Scherpenzeel' van onderzoeksbureau SVDL, waarin ook een alternatief scenario werd genoemd: het zogeheten regiemodel, als een mogelijke tussenstap richting een eventuele herindeling tussen Barneveld en de buurgemeente. Dit alternatief lijkt nu dus van de baan te zijn.

JANUARI 2023 Een eventuele fusie zou op zijn vroegst per 1 januari 2023 kunnen plaatsvinden. Als daarvoor gekozen wordt, betekent het dat de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in Barneveld en Scherpenzeel niet doorgaan, maar dat daarvoor in de plaats in het najaar van 2022 herindelingsverkiezingen plaatsvinden. Herindeling moet volgens onderzoekers wel worden verkend in combinatie met behoud van de lokale identiteit en kracht van Scherpenzeel. Ook vanuit Barneveld is politiek-bestuurlijke instemming nodig.

In een eerste reactie meldt de gemeente Barneveld: ,,We hebben kennisgenomen van de ontwikkelingen bij de gemeente Scherpenzeel en het aangekondigde nadere onderzoek'', zegt woordvoerder Patricia van Putten. ,,Zoals we eerder aangaven, staat de gemeente Barneveld positief tegenover een nadere verkenning. Daarbij zal duidelijk in kaart moeten worden gebracht wat dit betekent voor de toekomstige bestuurlijke organisatie van de gemeente Barneveld in het algemeen en onze inwoners in het bijzonder.''

TIENDE DORP Mocht eind dit jaar besloten worden dat Scherpenzeel als tiende dorp bij Barneveld wordt toegevoegd, dan betekent het dat de gemeente Barneveld op zijn vroegst in 2023 in één keer 10.000 inwoners erbij krijgt. Ook zou dat een verandering in de samenstelling van de Barneveldse gemeenteraad betekenen. Die raad wordt dan niet alleen met vier extra zetels groter doordat het het aantal inwoners in 2022 dan boven de 70.000 inwoners ligt, maar de verhoudingen kunnen ook veranderen. Scherpenzeel kent momenteel een raad met dertien leden, verdeeld over de vijf partijen Gemeentebelangen Scherpenzeel (5 zetels), SGP (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), CDA (2 zetels) en Pro Scherpenzeel (1 zetel).

KLEINE GEMEENTE Scherpenzeel is momenteel met ongeveer 10.000 inwoners één van de vijftien kleinste gemeenten van Nederland. Volgens onderzoeksbureau SVDL zou het dorp onvoldoende bestuurskracht hebben om zelfstandig te blijven. Voor meerdere partijen in de Scherpenzeelse gemeenteraad speelt echter nadrukkelijk de optie van zelfstandig blijven een rol van betekenis.