'Effecten verplaatsing Hoogvliet verwaarloosbaar'

WOUDENBERG/SCHERPENZEEL Alle algemene detailhandelsontwikkelingen, die MKB Nederland Midden beschrijft in haar recentelijk gestuurde brandbrief aan het Woudenbergse college zijn waar volgens Cor-Jan Schreuder van Hoogvliet Beheer BV, maar zijn niet van toepassing op de specifieke situatie van de verplaatsing van supermarkt Hoogvliet.

Het gaat niet om een verplaatsing vanuit het dorpscentrum zo legt Schreuder uit. De supermarkt zit van oudsher al aan de rand van het dorp en wordt in het nieuwe plan een paar honderd meter verplaatst naar de Kop van de Spoorzone.

,,Onze verplaatsing en mogelijk die van de Kwantum kan geen gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau van het dorpscentrum, want we zaten hier al", benadrukt Schreuder. Dit wordt volgens hem nog eens bevestigd door het onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning heeft gedaan naar de effecten van de verplaatsing. ,,In het eindrapport op 19 januari 2016 wordt geconcludeerd dat de effecten verwaarloosbaar zijn", vertelt Schreuder. Ook het college van b en w meent naar aanleiding van dit onderzoek dat de verplaatsing geen onevenredig nadelige gevolgen heeft.

Daarbij zijn de twee aanbevelingen, die MKB Nederland Midden in de brief doet, al opgevolgd stelt Schreuder. Het daadwerkelijke winkeloppervlakte van de supermarkt zal op de nieuwe situatie gelijk blijven. Het perceel is alleen fractioneel groter door de toe- en afrit naar het parkeerterrein op de eerste verdieping. Na de verhuizing van Hoogvliet en Kwantum, die naar verwachting binnen drie jaar zal plaatsvinden, zal de locatie niet langer een detailhandelsbestemming hebben en wordt ook aan de tweede aanbeveling voldaan.

Wethouder Gijs de Kruif ziet dan ook juist kansen en mogelijkheden als het gaat om de verplaatsing van supermarkt Hoogvliet. Allereerst voor de andere reguliere bedrijven, die naast Hoogvliet gevestigd zijn op bedrijventerrein Parallelweg. Deze bedrijven worden door de aanwezigheid van de supermarkt en de daarmee samenhangende bezoekersstromen beperkt in hun bedrijfsvoering legt de wethouder uit. ,,Door Hoogvliet te verplaatsen naar de rand van het bedrijventerrein ontstaat meer ontwikkelruimte voor de andere bedrijven. Daarbij wordt het aanzien van de Stationsweg/Parallelweg met de komst van Hoogvliet aanzienlijk verbeterd, wat past bij de plannen voor een algehele verbetering van het bedrijventerrein", aldus de wethouder.

Dat de komst van Hoogvliet aan de Kop van de Spoorzone de omgeving verfraait vindt de DES ook en is tegelijkertijd hun probleem. ,,Hoogvliet verhuist van een niet prominente B- naar een prominente A-locatie aan de drukke N224 en de toekomstige hoofdtoegangsweg naar een grote nieuwbouwwijk met 925 woningen. Dat leidt zonder meer tot meer bezoekers bij Hoogvliet en dat zal gevolgen hebben voor de dorpscentra van Woudenberg en Scherpenzeel", aldus Guido van Ipenburg, voorzitter DES. ,,Hoe groot de gevolgen zullen zijn, zal afhangen van de verdere nog niet bekende invulling van de Kop van de Spoorzone."