• Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen
 • Debat avond Woudenberg over consumentenplein

  Foto Van Denderen

Doemscenario van consumentenplein is leegstand in winkelcentra

WOUDENBERG Niet minder dan 120 mensen waren aanwezig op een debatavond van de Winkeliersvereniging DES uit Woudenberg en Ondernemersvereniging Scherpenzeel. Er werd stevig gedebatteerd over de voor- en nadelen van een consumentenplein aan de Kop van de Spoorzone.

Joke van der Heide

Het college staat aan de vooravond van besluitvorming over het ontwikkelen van een consumentenplein aan de Kop van de Spoorzone. Winkeliersvereniging DES en Ondernemersvereniging Scherpenzeel (OVS) organiseerden op 16 februari in Partycentrum Schimmel een debatavond met als doel de zorgen van de ondernemers kenbaar te maken aan de politiek.

Dat de zorgen groot zijn bleek uit de opkomst van ruim 120 mensen. Aanwezig waren ondernemers uit beide dorpscentra, vertegenwoordigers vanuit de politiek en bestaande ondernemers van bedrijventerrein Parallelweg. Wethouder Gijs de Kruif kon de zorgen niet wegnemen. ,,Mijn verhaal is minder duidelijk dan u heeft gehoopt. Het principeverzoek van Woudenberg Vastgoed BV is nog niet door het college behandeld. De resultaten van beide onderzoeken worden nu geanalyseerd. Behandeling staat binnen een maand op de agenda. Daarna zal het college met een voorstel naar de raad komen", aldus de wethouder. Het doel van de avond is wel bereikt door de belofte van de wethouder dat hij deze avond als input zal gebruiken bij de belangenafweging.

KANSEN De wethouder riep de ondernemers op om de ontwikkeling niet alleen als bedreiging te zien. ,,Het plan biedt ook kansen", betoogde hij. ,,Woudenberg is één van de weinige gemeenten in de provincie, die uitbreidingsmogelijkheden heeft voor woningbouw. Tussen 2019 en 2030 komen er 925 woningen bij. Dit betekent meer consumenten voor de bestaande winkelstand, want in de nieuwe woonwijk staat verder geen detailhandel gepland. Met het te ontwikkelen centrumplan ondersteunen wij de ondernemers hierbij. Woudenberg is ook één van de weinige gemeenten waar uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk is."

Door het verzoek van de projectontwikkelaar om Hoogvliet en Kwantum te verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone zag de wethouder tot slot kans om een veiligheidsprobleem aan te pakken. ,,Het naast de Hoogvliet gelegen bedrijf Van Appeldoorn is een BRZO bedrijf (Besluit Risico's Zware Ongevallen). Deze bedrijven horen tot de meest risicovolle bedrijven van Nederland. De ligging naast een supermarkt is daarom niet gewenst", aldus de wethouder.

VEILIGHEID Dit argument is nieuw voor de politiek. Volgens SGP-raadslid Henk Jan Molenaar speelde het niet bij de vaststelling van de Structuurvisie 2030. Bij nader onderzoek roept het ook vragen op. Aan de hand van het Rampbestrijdingsplan Van Appeldoorn, opgesteld door de Veiligheidsregio Utrecht in 2012, lijkt verplaatsing zelfs discutabel. In dit plan wordt aangegeven hoe groot het aantal slachtoffers is bij een mogelijke ramp in een straal van 300 meter. De windrichting bepaalt in welk bedreigd gebied slachtoffers kunnen vallen. Komt de wind vanuit het westen dan treft de ramp de huidige locatie van de Hoogvliet met mogelijk 10 tot 50 slachtoffers. Is de windrichting noordoost dan veroorzaakt het in het gebied tussen Hotel Schimmel en Bodyflash en dus de Kop van de Spoorzone naar verwachting 10 tot 100 slachtoffers.

ONDERZOEKEN Naast de projectontwikkelaar en de gemeente hebben de DES en OVS ook een onderzoek laten doen naar de effecten van de plannen op de dorpscentra. In zijn presentatie namens beide verenigingen ging Bert Geijtenbeek dieper in op de, in het onderzoek vastgestelde, koopkrachtgevolgen voor vijf scenario's. Van alleen verplaatsing van de Hoogvliet en de Kwantum naar het consumentenplein tot het 'worst case scenario' met Hoogvliet, Aldi en Action. Met een verwachte daling van twaalf procent in de foodsector en acht procent in de non-food voor Woudenberg en vergelijkbare cijfers voor Scherpenzeel is dit doemscenario volgens Geijtenbeek de angst van alle ondernemers.

Geijtenbeek: ,,Als Aldi uit beide dorpen vertrekt worden de koopstromen verlegd. Dat is in boodschappendorpen als Woudenberg en Scherpenzeel desastreus. De supermarkten zijn de enige trekkers voor het dorpscentrum. Bij vertrek leidt dit tot verschraling van het dorpshart in een tijd waarin de winkelleegstand alleen maar toeneemt. In Woudenberg staat twintig procent van de winkelpanden leeg en in Scherpenzeel twaalf procent."

Om zijn argumenten kracht bij te zetten heeft Geijtenbeek de brancheorganisatie Inretail benaderd voor advies. In een brief aan het college van Woudenberg geven zij aan dat bij doorvoering van de plannen een negatieve spiraal in beide dorpscentra niet meer te keren zal zijn. Wat hen betreft hebben beide centra juist een positieve impuls nodig om aantrekkelijk te zijn voor mogelijk nieuwe vestiging van winkels. Bij afnemende winkelstromen zal dit niet gebeuren. ,,Dit betekent dat de politiek staat voor de keuze voor een leeg of levendig centrum. De Structuurvisie 2030 is achterhaald. Het consumentenplein en een sterk dorpscentrum gaan niet samen", aldus Geijtenbeek.

SCHIMMIG Vanuit de ondernemers kwam duidelijk de frustratie naar voren over de radiostilte van de gemeente. Woorden als schimmig en niet transparant worden gebruikt. Cor Jan Schreuder, directeur Hoogvliet Beheer, kon in ieder geval één zorg wegnemen. Het aantal vierkante meters winkeloppervlakte zal bij verplaatsing hooguit stijgen van 2686 tot 2.800. Bedrijfsleider William van Dijk voegde daar in de pauze aan toe dat het huidige pand van Hoogvliet gedateerd is en hoe dan ook ver- of herbouwd moet worden. De voorkeur is om dit te doen op de nieuwe zichtlocatie op het consumentenplein.

Projectontwikkelaars Johan Wagteveld en Lammert Wilbrink begrepen alle commotie niet. Wagteveld: ,,In de planfase kan geen informatie worden gegeven. Ik kan wel zeggen dat Action niet aan de orde is. Het plan gaat puur om verplaatsing van bestaande bedrijven." Dit strookt echter niet met het wensenlijstje, waar ook grootschalige detailhandel op staat. Het zegt ook niets over toekomstige vestiging van Action of andere detailhandel, wanneer over twee jaar het huurcontract van Kwantum afloopt.

Vanuit onverwachte hoek kwam eveneens kritiek op de terughoudende informatievoorziening. Wethouder Margo van de Fliert wil dat het Scherpenzeels college meer betrokken wordt bij de gang van zaken. Met name over verplaatsing van de tweede supermarkt uit het dorp. ,,Dit soort plannen beïnvloedt de centrumvisie", aldus Van de Fliert. Wethouder Gijs de Kruif verwees haar naar de portefeuillehouder van Economische Zaken in Scherpenzeel, burgemeester Ben Visser.

DEBAT Na de pauze gingen alleen de politieke partijen van Woudenberg in debat onder leiding van Daan Bleuel van BDUmedia, uitgever van onder meer De Woudenberger en Scherpenzeelse Krant. Hiervoor was gekozen, omdat de raad in Woudenberg uiteindelijk zal beslissen. De politiek van Scherpenzeel staat aan de zijlijn.

De fracties waren het unaniem eens over de stelling dat het consumentenplein niet nodig is om het bedrijventerrein succesvol te kunnen ontwikkelen. Op de tweede stelling of het consumentenplein vernieuwing en versterking van de dorpsharten onmogelijk maakt, verscholen de fracties zich achter de nog te verwachten resultaten van de twee onderzoeken van de projectontwikkelaar en de gemeente. Debatleider Daan Bleuel vroeg verbaasd hoeveel onderzoeken de raadsleden nodig hebben om tot een beslissing te komen. Na de oproep van de Scherpenzeelse SGP-fractievoorzitter Johan Mulder om meer kleur te bekennen, werden de meningen scherper geformuleerd en gaven de partijen ook aan welk scenario hun voorkeur heeft.

Henk Jan Molenaar (SGP) wil volstaan met verplaatsing van Hoogvliet en Kwantum naar het consumentenplein. Het centrum heeft prioriteit voor de SGP. Elli van Oosterom (CU) vindt herschikking prima, maar heeft moeite met verdere ontwikkeling. Door toe te staan dat de Aldi verplaatst, raakt de gemeente en de raad volgens haar de controle in de toekomst kwijt. Odile de Man (VVD) vindt die controle en de suggestie van de wethouder om het bestemmingsplan van het consumentenplein dicht te timmeren oneerlijk. In het centrum willen college en ondernemers juist versoepeling van de regels.

Wils van der Steen (PvdA) vindt dat het gaat om de vraag in welke mate de kannibaliserende werking van het consumentenplein op de dorpskern voor de raad acceptabel is. In die afweging wil hij ook andere ontwikkelingen als wijziging in het consumentengedrag door internetverkopen meenemen. Bij GBW ligt de prioriteit ook bij het dorpscentrum. Marco van de Hoef benadrukt dat zijn partij de Aldi het liefst in het dorp wil houden. Als deze beslissing echter betekent dat de Aldi helemaal uit het dorp vertrekt, wil zijn fractie zich opnieuw hierover beraden. Michel Hardeman (CDA) bekende geen kleur en wil wachten op de resultaten van het onderzoek.

Tot slot kwam de heer Van Kolfschoten, consument, met een goed advies. Hij begreep de zorgen van de raad en de ondernemers. ,,Het is heel vervelend als het jouw toko is, maar het plan heeft ook mogelijkheden. Daarbij veranderen de tijden. Het is goed om daar als ondernemer op in te spelen. Begin eerst eens kleinschalig en houd de mogelijkheden voor de toekomst open. Staar u niet blind op hoe het nu is."