• Margreet Hendriks

Digisterker bij bibliotheek

SCHERPENZEEL Steeds vaker worden burgers voor bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen of het doorgeven van een verhuizing bij de overheid verwezen naar digitale loketten. Op je eigen tijd vanuit je eigen huis zaken regelen bij de overheid klinkt leuk, maar het vereist wel de nodige vaardigheid op de computer. Met de cursus Digisterker wil de bibliotheek mensen meer vertrouwd laten raken met de elektronische dienstverlening van de overheid. 

 

,,Scherpenzeel is gelukkig nog een gemeente waar je kunt bellen voor informatie en afspraken kunt maken met een ambtenaar om dingen te regelen en aan te vragen. Dit is echter lang niet bij alle overheden meer het geval. In toenemende mate krijgen burgers te horen om hiervoor de website te raadplegen'' weet Alfred Haaksma, directeur van de Bibliotheek Scherpenzeel. ,,Het kabinetsbeleid is erop gericht dat uiterlijk in 2017 burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Het versterken van de zelfredzaamheid en digivaardigheid van burgers is daarbij volgens minister Plasterk wel een belangrijke randvoorwaarde. Daarom heeft de bibliotheek met steun van de gemeente het programma Digisterker aangeschaft. Mensen die moeite hebben met het regelen van allerlei zaken via internet of daarin handiger willen worden kunnen wij door middel van een cursus vertrouwd maken met de elektronische overheid, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst. In de cursus leert men bijvoorbeeld hoe men een DigiD (elektronische handtekening c.q. legitimatie) kan aanvragen en hoe deze te gebruiken. Zonder een DigiD is het niet mogelijk om via internet dingen te kunnen regelen of aan te vragen bij de overheid. Als het gaat om toeslagen, doorgeven van bankrekeningnummers of het bekijken van andere persoonlijke informatie wil de overheid natuurlijk zeker weten dat dit wordt gedaan door de persoon zelf. Het is dus belangrijk om dit DigiD-nummer geheim te houden.''

Haaksma is, evenals bibliotheekmedewerker klantcontacten Marjon De Kruijff, enthousiast over Digisterker, waarvoor men bij de bieb ook speciale instructielessen heeft moeten volgen. ,,We zijn hiervoor inmiddels officieel gecertificeerd'' bevestigt Marjon de Kruijff. ,,Het oefenprogramma stelt namelijk aan de cursusleiders en de oefenomgeving, zoals computernetwerk en aansluiting van printers, hoge eisen om de privacy van de cursisten te kunnen waarborgen.''De doelgroep van de cursus, die vorige week samen met wethouder Margo van de Fliert officieel werd gepresenteerd, zijn mensen die wel wat ervaring hebben met het werken met computers en internet, maar nog moeite hebben met het gebruik van de elektronische overheid. Bijvoorbeeld omdat ze nog geen DigiD hebben of deze wel hebben maar nog nooit hebben gebruikt. Het is de bedoeling dat de cursisten in kleine groepjes en onder begeleiding van docenten stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid. Wie nog helemaal geen computerervaring heeft maar dit eigenlijk wel wil leren kan deelnemen aan een training Klik & Tik via SeniorWeb in de bibliotheek. Deze training is gepland voorafgaande aan de start van Digisterker en begint op maandag 13 februari. De cursus Digisterker is op vier donderdagen en start op donderdag 9 maart om 13.30 uur. De kosten van deelname bedragen 15 euro per cursist.

Wethouder Margo van de Fliert laat weten trots te zijn op het nieuwe cursusaanbod van de bibliotheek. ,,De tendens om steeds meer zaken te regelen via internet is lang niet voor iedereen een voordeel. Jonge mensen groeien ermee op, maar voor ouderen kan het een forse drempel zijn. Daarom is deze cursus ook heel belangrijk.''Haaksma en Van de Fliert erkennen dat er, vooral als het gaat om ouderen en ondanks ons aanbod van handige basiscursussen, waarschijnlijk altijd nog een groep overblijft die echt geen weg weet op de computer. In een gemeente als Scherpenzeel is dat voorlopig nog geen probleem, maar de weg naar de digitale overheid is landelijk ingezet. ,,Het is misschien even wennen, maar het biedt ook voordelen om al je persoonlijke gegevens rond belasting, pensioenen, AOW, toeslagen etc. met een klik op je scherm te krijgen of aanvragen te regelen via internet'', zegt Haaksma. ,,Met de cursus Digisterker kan er een wereld voor je open gaan.''

Voor meer informatie of aanmelden kan men terecht bij de Bibliotheek Scherpenzeel, tel. 033 - 2773107 of mail naar info@bibliotheekescherpenzeel.nl