• Avondvierdaagse Scherpenzeel

    Foto Van Denderen

Democraten Scherpenzeel willen dorpsdichter

SCHERPENZEEL De fractie van Democraten Scherpenzeel heeft een inititatief-voorstel voor een dorpsdichter op de agenda van de gemeenteraad gezet. De dorpsdichter zou door een verkiezing, waaraan alle inwoners kunnen meedoen, telkens voor een periode van twee jaar door het college van B&W moeten worden benoemd.

,,Binnen de Scherpenzeelse gemeenteschap wordt veel ondernomen om muziek- en sportonderwijs goed onder de aandacht te brengen. Scholing en ondersteuning voor schrijvers en dichters is momenteel nog minder aanwezig'', zo concluderen de Democraten.

Met dit voorstel wil de partij een bijdrage leveren aan het bevorderen van schrijf- en dichttalent in Scherpenzeel. De democraten menen dat een dorpsdichter jongeren zal stimuleren om te gaan dichten.

VERKIEZING De Democraten stellen voor dat de gemeente, in samenwerking met de bibliotheek en plaatselijke boekhandels, één keer in de twee jaar een verkiezing tot dorpsdichter organiseert. Alle inwoners van Scherpenzeel worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Een vakkundige jury moet vervolgens besluiten wie zich voor de komende twee jaar de dorpsdichter van Scherpenzeel mag noemen. ,,Veel gemeenten gingen Scherpenzeel hierin al voor'' laat DS-voorman Ad van Es in een persbericht weten. Verschillende stads- en dorpsdichters uit omliggende gemeenten hebben zich volgens DS ook al bereid verklaard zitting te willen nemen in een dergelijke jury.

GELEGENHEDEN ,,Het college van B&W kan de dorpsdichter opdracht geven voor een gedicht, of de dichter kan zelf een gedicht maken en voordragen'', aldus de Democraten. Zij denken hierbij aan bijzondere gelegenheden, zoals Koningsdag, Dodenherdenking of de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Een dorpsdichter kan volgens DS actueel nieuws op ludieke of kritische wijze verwoorden.Voor opdrachten zou de dorpsdichter volgens DS een kleine vergoeding moeten krijgen. In het persbericht wordt melding gemaakt van een vergoeding van 50 euro per gedicht voor maximaal 5 gedichten per jaar. In het al bij de raad ingediende initiatiefvoorstel gaan de Democraten overigens uit van een bedrag van 75 euro per gedicht, waarbij de jaarlijkse kosten (375 euro) vooralsnog gedekt zouden moeten worden uit de begroting van de Openbare Bibliotheek.

SYMPATHIEK Het college van B&W heeft de raad inmiddels via een memo laten weten een verkiezing/benoeming van een dorpsdichter een sympathiek voorstel te vinden, maar ze ziet hierin niet direct een rol voor de gemeente weggelegd. ,,DS kan zelf hierover het gesprek met de bibliotheek aangaan. Het is vervolgens aan de bibliotheek of deze organisatorisch en financieel wil bijdragen aan benoeming van een dorpsdichter.''

Het college merkt op dat de gemeente de bibliotheek niet kan verplichten deze activiteit uit te voeren. ,,Zeker ook doordat het initiatief ervan uitgaat dat het geen extra kosten voor de gemeente met zich mag meebrengen.''

Volgens DS heeft de bibliotheek al aangeboden om, namens het college van B&W, uitvoering te geven aan een raadsbesluit, indien men instemt met het voorstel van DS.