• Marcel Koch

De Breehoek in financiële problemen

SCHERPENZEEL De problemen rond De Breehoek blijven zich opstapelen. Amper een week nadat het Kulturhus mikpunt van kritiek was van de gebruikers, is een rapport met exploitatiecijfers openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de financiële toekomst van deze voorziening aan een zijden draadje hangt.

Over het boekjaar 2013/2014 is een tekort geconstateerd van bijna 144.000 euro. De verwachting is dat er over het boekjaar 2014/2015 opnieuw sprake zal zijn van een fors verlies. Ook de nieuwe, nog niet complete, Raad van Toezicht kijkt voor de oplossing van de financiële malaise vooral naar de gemeente. Men heeft hiervoor zelfs de oude discussie over het 'herenakkoord' (aanspraak op de ooit door de gemeente ontvangen verzekeringspenningen voor de afgebrande Heijhorst) weer van stal gehaald. Ook wil men dat de gemeente op korte termijn de jaarlijkse bijdrage van 39.000 euro herziet en verhoogt.

De kwestie zal gevoelig liggen in de Scherpenzeelse gemeenteraad, waar in de afgelopen jaren al menig verhitte discussie over de bedrijfsvoering van De Breehoek is gevoerd. Het dagelijks bestuur van het Kulturhus bestaat uit een zelfstandige stichting die ook eigenaar is van De Breehoek. Hierdoor is er vanuit de gemeente formeel geen directe sturing op de bedrijfsvoering mogelijk. De gemeenteraad, die in het verleden al vaker geld bijpaste, heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat een eventuele herziening van de jaarlijkse bijdrage pas aan de orde kan zijn wanneer men vertrouwen kan hebben in een goede bedrijfsvoering. Uit het rapport kan echter worden opgemaakt dat dit nog ver weg is. Er worden onregelmatigheden geconstateerd in de financiële huishouding en de Raad van Toezicht opereert niet conform statuten en afspraken met de gemeente.

Donderdag mag de gemeenteraad zich uitspreken over het rapport en het voorstel om een aantal scenario's te gaan opstellen om te komen tot een betere vorm van exploitatie.