D66 en VVD samen op één in Utrecht

WOUDENBERG In provincie Utrecht eindigen VVD en D66 gelijk op nummer één. Beide partijen behalen negen zetels. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagenvan de Provinciale Statenverkiezingen. Na het tellen van de stemmen van alle 26 gemeenten, is D66 de grootste partij. Er stemden 86.123 mensen op deze partij en 86.115 stemmen gingen uit naar de VVD, een verschil van slechts 8 stemmen.

Het politieke landschap blijft wat betreft de partijen ongewijzigd. Alle zittende partijen blijven zitting houden in de Provinciale Staten van Utrecht. Partijen die de koplopers volgen zijn CDA met 6 zetels, PvdA met 5 zetels en de PVV, GroenLinks en de SP behalen alledrie 4 zetels. ChristenUnie behaalt 3 zetels, SGP en PvdD twee en 50-PLUS behoudt de ene zetel. Geen van de vier nieuwe partijen heeft voldoende stemmen behaald voor een zetel.

HOGER Van de 947.142 kiesgerechtigde inwoners van Utrecht gaf 52,5 procent gehoor aan de oproep om te gaan stemmen. Dit aantal is bijna tien procent lager dan in 2011. Toen was er een hoge opkomst in de provincie Utrecht. De provincie scoort met het opkomstpercentage tijdens deze verkiezingen 5 procent boven het landelijk gemiddelde.

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning, had graag meer kiezers in de stembureaus gezien, maar kijkt tevreden terug op het verloop van de verkiezingen. ,,Ik heb met bewondering gekeken naar alle campagne inspanningen van de provincie en uiteraard de politieke partijen. We hebben met elkaar laten zien dat er echt wat te kiezen valt. We mogen dan ook blij zijn dat weer 497.581 inwoners van provincie Utrecht hun stem hebben uitgebracht. Nu breekt de spannende tijd aan van coalitievorming. Boeiend om mee te maken maar vooral bepalend voor de politieke koers van de provincie de komende vier jaar."

DEFINITIEF De uitslag is nog niet definitief. Maandag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve en daarmee officiële uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen bekend gemaakt in het Provinciehuis.