• Gemeente Tiel

Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Corry van Rhee-Oud Ammerveld is vandaag door commissaris van de Koning Clemens Cornielje benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Zij vervangt vanaf dinsdag 21 november 2017 tijdelijk Ben Visser die zich eind oktober jongstleden heeft ziek gemeld.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld 60 jaar, gehuwd, drie volwassen kinderen en wonende in Tiel is vanaf 19 juni 2017 waarnemend burgemeester geweest van de gemeente West Maas en Waal. Daarvoor was zij in de gemeente Tiel actief als raadslid, fractievoorzitter en vervolgens vanaf 2009 als wethouder.

Burgemeester Visser kampt met gezondheidsklachten waardoor hij zijn functie tijdelijk niet naar behoren kan uitvoeren. De verwachting is dat zijn gezondheid binnen enkele maanden herstelt. Als de heer Visser voldoende is hersteld zal hij het burgemeestersambt weer op zich nemen in Scherpenzeel. Burgemeester Visser: ,,Wij willen onze hartelijke dank uitspreken voor alle vormen van medeleven die ons gezin bereikt vanuit de dorpsgemeenschap, de omliggende gemeenten en uit alle windstreken van het land. De vele kaartjes, bloemen en berichtjes doen ons goed. Wij hopen op spoedig herstel zodat we de gemeenschap van Scherpenzeel weer volop kunnen dienen. In de tussentijd heb ik alle vertrouwen in de waarneming van de burgemeesterstaken door Corry van Rhee-Oud Ammerveld."

In verband met ziekte van burgemeester Ben Visser heeft de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland besloten een waarnemend burgemeester te benoemen. Deze week heeft de Vertrouwenscommissie op voordracht van de commissaris een aantal kandidaten gesproken. De vertrouwenscommissie heeft een unanieme voordracht gedaan aan de commissaris. Deze heeft vervolgens besloten haar te benoemen als waarnemend burgemeester. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.