• Overheid

Meer besmetting gemeld: 'Corona bestrijden we samen'

SCHERPENZEEL Het officiële aantal COVID 19-patiënten blijft oplopen. In Scherpenzeel is de teller van de RIVM opgelopen naar tenminste vier besmette inwoners. Renswoude, dat lange tijd vrij leek te blijven van besmettingen, kleurt ook geel op de kaart van het RIVM, nadat ook daar een inwoner positief is getest op het coronavirus. Om verdere verspreiding van het gevaarlijke virus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Ahmed Marcouch, in een aangepaste noodverordening de maatregelen verder aangescherpt.

AFSTAND In alle gemeenten van de VGGM geldt dat het verboden is om in een groep van drie of meer personen samen te zijn, als je niet de afstand van anderhalve meter in acht neemt. Uitzondering hierop zijn gezinnen en spelende kinderen tot twaalf jaar. Behalve in de paramedische sector mogen contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, zoals kapper, nagelstyliste en masseur, niet worden uitgeoefend. Ook zijn alle evenementen en samenkomsten tot en met 1 juni 2020 verboden. Uitzondering betreffen bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van bedrijven en instellingen. Voor huwelijken, begrafenissen en bijeenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard geldt dat er maximaal dertig personen aanwezig mogen zijn. Voor alle uitzonderingen geldt dat ze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar kan houden.

HANDHAVEN De noodverordening geeft de aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de noodverordening te handhaven. Er is dan ook sprake van actief toezicht in alle gemeenten van de VGGM, waaronder Scherpenzeel. Daarnaast kan de voorzitter van de VGGM gebieden in de publieke ruimte volledig afsluiten als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van anderhalve meter te bewaren. Marcouch: ,,Gelukkig zien we dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen van het RIVM ter harte nemen en naleven. Ik kan niet genoeg benadrukken dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden van elkaar: in het park, de supermarkt, op straat. Zorg voor elkaar. Corona bestrijden we samen.’’

Je las zojuist een premium artikel. Nog geen abonnee? Voor 12,50 euro lees je de komende 20 weken alles.