• ChristenUnie Renswoude

ChristenUnie: 'Twee wethouders hoeft niet maximum te zijn´

RENSWOUDE ,,Een wethouder in een kleine gemeente als Renswoude oefent dit in de regel uit naast zijn gewone baan. Naast een brede kennis wordt een forse tijdsinvestering gevraagd om goed te kunnen functioneren. Ook is een wethouder sterk afhankelijk van de ondersteuning van zijn ambtelijke apparaat, waarin de ondersteunende rol van de gemeentesecretaris erg belangrijk is. Hiermee kan voorkomen worden dat de kennis van de wethouder ophoudt bij wat ambtelijk is voorbereid en dat vragen vanuit de raad ook serieus kunnen worden beantwoord.´´ Dat is de reactie van Sander van ´t Foort van de ChristenUnie op de stelling van deze week: maximaal twee wethouders in Renswoude.

,,Praktijk van de achterliggende periode is dat dit soms sterk te wensen overlaat. Omdat de functie wethouder in Renswoude niet fulltime is, kan spreiding van taken leiden tot een sterkere betrokkenheid bij en kennis van onderwerpen. Verplaatsing van overheidstaken naar gemeentelijk niveau vereist des te meer een sterk gemeentelijk apparaat. Door aansluitend hierop weer diverse taken uit te besteden, kan het huidige ambtelijke apparaat kleiner worden, maar zal het sterk in kennis moeten worden opgewaardeerd.

Momenteel heeft Renswoude twee wethouders. Voor de CU hoeft dit niet het maximum te zijn, gezien de deeltijdfunctie. Een extra wethouder zal tot gevolg hebben dat de deeltijdwethouders zich beter in kunnen lezen op hun kleinere werkgebied, wat het beleid alleen maar ten goede zal komen. Het gaat om kwalitatief goed beleid voeren en dat is met teveel taken in deeltijd moeilijk haalbaar. Een sterk college is nu meer dan ooit nodig en hoeft wat de ChristenUnie Renswoude betreft niet gebaseerd te zijn op basis van slechts twee wethouders."