• De plek waar het ELGZR moet komen

    Janneke Hek

Centrum Renswoude maakt zich op voor eerstelijnsgezondheidscentrum

RENSWOUDE Na twaalf jaar voorbereiding, overleg, opties onderzoeken en onderhandelen is het zover. Jos Dirven en Pauline Dirven-Meijer, huisartsen in Renswoude, zijn er trots op dat het eerstelijns gezondheidscentrum Renswoude er gaat komen. Zomer 2017 staat de opening gepland.

De tekeningen hangen pontificaal in de praktijk en zijn niet te missen door bezoekers. ,,Sinds 1990 zijn wij hier als huisarts actief. In 2004 kwamen wij tot de conclusie dat ons pand aan de Dorpsstraat op termijn te klein ging worden. We trokken bij de gemeente Renswoude aan de bel om een andere locatie. Er stonden echter geen geschikte panden leeg zodat dit idee niet doorging. In 2005 kwam het centrumplan in zicht. Wij zagen direct een mogelijkheid om naast het winkelcentrum ook een gezondheidscentrum voor Renswoude te realiseren. Er zijn verschillende jaren overheen gegaan maar nu kunnen we toch stellen dat het er gaat komen" aldus een verheugde Jos Dirven.

MEERDERE DISCIPLINES In het ELGZR (Eerstelijns Gezondheidscentrum Renswoude) komt naast de huisartsenpraktijk ook een fysiotherapiepraktijk, kinderfysiotherapie, een apotheek en het consultatiebureau. Ook kan men terecht voor bloedprikken en eventuele andere medische specialisten. ,,Het pand is groot genoeg om meerdere disciplines te combineren. Er vindt iedere maand overleg plaats tussen de betrokkenen bij eerstelijns gezondheid in Renswoude. Dit overleg kan mooi in het nieuwe centrum plaats gaan vinden. En tussendoor even overleggen wordt ook eenvoudig, je loopt zo even een deurtje verder voor overleg" ziet Pauline Dirven als groot voordeel.

AANTREKKELIJK Ontwikkelaar voor het centrum is Frank van Woerden. Boven en naast het ELGZ komen woningen en appartementen. Dat alle appartementen waren in één zaterdag verkocht waren, verbaast Dirven niet: ,,De combinatie van een winkelcentrum vlakbij, medische voorzieningen om de hoek en de extreem creatieve bouw van de gevels was voor veel kopers aantrekkelijk."

De parkeerplaatsen erbij zullen zeker afdoende zijn om het aanbod van auto's voor het ELGZR aan te kunnen, wordt verwacht. Uitbreiding van het ELGZR is niet mogelijk door de ligging in het centrum van Renswoude. ,,Maar ik verwacht dat we hier de komende jaren niet uitgroeien" lacht Dirven.

OPEN GEVOEL Het buitenaanzicht is passend in de stijl van het winkelcentrum en vormt een mooi geheel. Over de binnenzijde en de indeling ervan hebben de Dirvens zich de afgelopen maanden gebogen. Samen met de betrokken partners zoals fysiotherapie en apotheek. ,,Elke zorgverlener koopt een deel van het centrum en kan dus meedenken over de meest ideale indeling voor hem of haar. In eerste instantie zag ik mezelf als verhuurder maar financieel bleek dit niet haalbaar. Op deze manier zijn we allemaal betrokken bij het gebouw en is er waarschijnlijk meer continuïteit qua bezetting. Voor patiënten en cliënten prettig om zorgverleners onder één dak te vinden straks. Ook is er goed gelet op lichtinval, ruime opzet van de wacht- en spreekkamers en veel glas om een open gevoel te creëren", vertelt Jos enthousiast.