• Gemeente Scherpenzeel

CDA wil zichtbare BOA's

SCHERPENZEEL De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de inzet van de Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA's) in Scherpenzeel. Volgens voorman Johan Slappendel zou in de samenleving de indruk bestaan dat de BOA's te weinig zichtbaar zijn.

Margreet Hendriks

Om de lokale inzet te beoordelen, heeft Slappendel het college gevraagd om aan te geven hoeveel actieve uren de BOA's in de maand september in Scherpenzeel hebben gedraaid, waar en waaraan deze tijd is besteed en welke resultaten er zijn geboekt. In de eveneens schriftelijke beantwoording deelt het college mee dat er in september in totaal 85 uur inzet is geleverd vanuit de gezamenlijke BOA-pool, die men heeft opgezet met de plaatsen Barneveld en Nijkerk. Van deze 85 uren inzet zijn de BOA's volgens het college 75 uur zichtbaar aanwezig geweest op straat. ,,Dit vaak veelal in de vorm van surveillance met één van de voertuigen. Gelet op de afstanden wordt meestal de auto gebruikt. Deze zet men dan neer bij de te controleren objecten, waar men vervolgens verder te voet aan het werk gaat.'' De overige 10 uren zijn volgens het college in Scherpenzeel ingezet voor overlegsituaties met hangjeugd, het verwerken van boetes via het CJIB et cetera.

Het college meldt verder dat de inzet van de BOA's in de maand september met name in het teken heeft gestaan van overlast van hangjeugd en vernielingen, zoals in het park en nabij de tunnel achter de voetbalvelden. Daarnaast is er vanuit het BOA-korps veel aandacht geweest voor de verkeerssituatie rond de nieuwe basisschool Korenmaat. In de maand september zijn er volgens het college ook relatief veel meldingen binnengekomen over hondenoverlast, waartegen door de BOA's is opgetreden.

De antwoorden van het college hebben bij de CDA-voorman trouwens al weer nieuw vragen opgeroepen. ,,Wijkt de genoemde 85 uur inzet niet sterk af van het aantal uren waarvoor Scherpenzeel BOA's in dienst heeft genomen? En wat is de reden van het verschil?'', wil Slappendel nu nog van het college weten.