• Burgemeester Harry de Vries gaat zijn beklag doen bij de Commissaris van de Koning.

    LinkedIn

Burgemeester gaat beklag doen bij Commissaris van de Koning

SCHERPENZEEL Het hing al een beetje in de lucht dat het debat over de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek inzake de toekomstvisie wel eens een spannende raadsvergadering kon gaan opleveren. De mate van spektakel had niemand echter voorzien. Burgemeester Harry de Vries ergerde zich dusdanig aan de toon van het debat dat hij aan het eind van de vergadering aankondigde hierover zijn beklag te zullen gaan doen bij de Commissaris van de Koning en woedend weg beende.

Margreet Hendriks

Aanleiding tot zijn boosheid leek met name de inbreng van GBS-voorman Henk Brons. De GBS-voorman vond dat de burgemeester te nadrukkelijk sturend betrokken was geweest bij het rapport van bureau Seinstravandelaar (SVDL). Een rapport waarin de gemeente Scherpenzeel volgens Brons zonder een duidelijke feitelijke onderbouwing wordt geduwd in de richting van een gemeentelijke herindeling met buurgemeente Barneveld als voorkeurspartner. Brons betitelde het rapport als ondeugdelijk, opzettelijk negatief van toon en op een aantal punten zelfs pertinent onjuist.

AANGIFTE De GBS-voorman vond sommige uitspraken in het rapport zelfs beledigend, zoals de constatering dat de korte lijnen tussen raad/college en inwoners enerzijds de kracht is van een kleine gemeenschap, maar een dergelijke nauwe verbinding anderzijds risicovol kan zijn in termen van belangen en toezeggingen. Brons interpreteerde dit als een niet onderbouwd negatief oordeel over de betrouwbaarheid en integriteit van bestuurders van een kleine gemeente en zei zelfs aangifte te overwegen.

In het stevige debat over het rapport, dat pas tijdens de raadsvergadering openbaar werd gemaakt, kwam het af en toe ook tot flinke aanvaringen tussen GBS en met name CU, PRO en CDA die de conclusies van SVDL daarentegen wel helder, herkenbaar en niet verrassend vonden. De SGP richtte de politieke pijlen vooral op een behoedzame koers waarin niet te snel onomkeerbare besluiten worden genomen.

KOP VAN JUT Hoewel de burgemeester (behoudens een uitval richting SGP-raadslid Gerard van Deelen dat hij het zat was om als Kop van Jut van het college te dienen) zich inhield tijdens deze discussie, bleek later bij de sluiting van de vergadering dat hij zich niettemin aangesproken en ernstig gegriefd voelde. De Vries vond dat hij, sinds zijn aantreden als waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, zich heeft bewezen als iemand die iedereen open en oprecht tegemoet treedt.

,,Ik vind het dan ook buitengewoon teleurstellend dat ik op een aantal momenten in deze vergadering heb gemerkt dat sommige leden van de raad zich van een politiek bedienen die niet de mijne is. U moet dat natuurlijk zelf weten en ik respecteer dat zelfs nog. Maar ik vind dat in deze vergadering de integriteit van uw burgemeester in het geding is gebracht. Niet door mijn handelen, maar wel door uw optreden. Ik kom hier later bij de fractievoorzitters nog wel op terug, maar ik zal morgen ook de Commissaris van de Koning van uw optreden in kennis gaan stellen'' aldus een briesende burgemeester, die de vergadering vervolgens resoluut afhamerde en boos de raadszaal verliet.